We gaan onze eigen school oprichten!

Elke docent heeft deze kreet wel eens door de school horen galmen. Een uiting van pure passie voor het vak én betrokkenheid bij de studenten, met een vleugje frustratie. Docenten zijn gedreven professionals die het belang van de student centraal stellen. Docenten die weten dat zij 1-op-1 invloed hebben op de ontwikkeling van de student, de kenniseconomie en emancipatie van kwetsbare doelgroepen. Stuk voor stuk professionals die streven naar een stimulerende en veilige leeromgeving. Professionals die ondanks de enorm verschillende achtergronden tóch al snel verbinding met elkaar hebben vanuit passie en de conclusie is simpel; “… we moeten gewoon onze eigen school gaan oprichten!”.

Dan volgt een kort moment van reflectie. Denkend aan het zwoegen en ploeteren van hun eigen schoolbestuur, coördinatoren en de vele commissies die zich bezighouden met integrale kwaliteit, wordt de conclusie meestal dat ze zich liever met lesgeven bezighouden…

Op 1 juni 2017 ontvingen wij bij Onderwijs.pro een mail van de directie van Maas College Rotterdam. Wij kenden deze school nog niet en dat bleek te kloppen, omdat deze school nog niet bestond! Drie ambitieuze mannen zagen vanuit hun bedrijf in integratiecursussen hoe vaak mensen in een kwetsbare doelgroep vastliepen op de arbeidsmarkt, door een gebrek aan een (in Nederland) erkend diploma. Er moest een school komen waar volwassenen, ondanks gemiste kansen in het verleden, in korte tijd een MBO-diploma konden halen. Een diploma als symbool voor het feit dat iedereen die gemotiveerd is kansen heeft, omdat hard werken loont. Een school waar afkomst en verleden niets zeggen over toekomst en iedereen gelijke kansen krijgt. Maas College moest een school worden waar iedereen bij wil horen. Wij als onderwijskundig adviseurs wilden hier graag een bijdrage aan leveren.

In ruim een jaar tijd werden vele verantwoordingsdocumenten geschreven om de school door de inspectie erkend te krijgen. Kwaliteitsplan, onderwijs- en examenregeling, verschillende curricula etc. Hard werken werd uiteindelijk beloond met een toestemming van de Inspectie van het Onderwijs op 12 september 2018. Maas College was een feit! Meer weten over de start van deze school? Laat je aansteken door het enthousiasme van Maas College in het filmpje.

Wij gaan ondertussen samen verder met de ontwikkeling van deze MBO-school in oprichting, want geen enkel document mag er de status ‘definitief’ bereiken. Samen met de studenten en docenten zal steeds de kwaliteit worden geëvalueerd om integraal te verbeteren en te innoveren, want slagen doen we samen!   

et|icon_calendar|

01 november, 2018

fas|fa-user-alt|

door Onderwijs.pro