Kwaliteitsadviseurs hbo leren van elkaar”

14/06/2015

Zelfs W. Edwards Deming (1900-1993), de geestelijk vader van de PDCA-cyclus, kwam nog even aan het woord op de derde dag van de driedaagse basisleergang kwaliteitsadviseurs in het hbo: “Beware of figures. You better know how to use them.” De leergang wordt aangeboden door de Deursen Onderwijsgroep en 2Reflect. Er namen dertien adviseurs deel van de HKU, Inholland, HvA, HU, Fontys en Artemis. Ze kwamen steeds bij elkaar in één van de unieke U-trechters. Over de eerste dag verscheen al eerder een impressie.

De deelnemers waren enthousiast over het programma en vooral ook over de mogelijkheid om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen. Zowel in kleinere groepen als plenair. In die drie dagen passeerden talloze onderwerpen de revue: het ontstaan van het hbo tot recente ontwikkelingen, de organisatie van het onderwijs: wie is waarvoor verantwoordelijk? Over visie en de ‘koninklijke weg’ van curriculumontwikkeling, de kwaliteit van toetsen, het uitvoeren van audits en evaluaties. Rode draad in de leergang was de positie van de kwaliteitsadviseur, zowel binnen de eigen organisatie als in het persoonlijke contact met collega’s. Hoe krijg je anderen in beweging? Wat kan je beter laten dan doen? Hoe stel je je dienstverlenend op zonder zaken over te nemen van ‘de lijn’ waar toch de eerste verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit ligt? Los je het snel op of maak je de organisatie sterker door de juiste verantwoordelijken te mobiliseren? Hoe bewaak je je grenzen? Welke rol kies je: informeren, coachen, adviseren, signaleren, escaleren?

Belangrijke uitkomsten van de leergang zijn: blijf scherp op je rol, zorg dat je over de juiste (onderwijskundige) basiskennis en -vaardigheden beschikt, blijf reflecteren op je toegevoegde waarde, je eigen rol en die van anderen. En vooral: doe dat samen met collega’s en andere stake holders binnen je eigen instelling of daarbuiten. De leergang wordt eind 2015 opnieuw aangeboden; de eerste inschrijvingen zijn al binnen.

24 maart, 2017

door Onderwijs.pro