Toetsing als kans om te leren

Al jaren bieden wij trainingen aan over toetsing en BKE- en SKE-cursussen om gecertificeerd toetsbekwaam te worden. Mocht je daar interesse in hebben, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken. Omdat steeds meer opleidingen meer formatief of ontwikkelingsgericht willen gaan werken bieden wij daarnaast een uniek traject aan: Toetsing als kans om te leren.

In het kort

Doelgroep

Docenten en leidinggevenden in mbo en hbo 

Kosten, data en locatie

In overleg

Trainers

Dominique Sluijsmans, Harry Molkenboer en trainers van Onderwijs.pro

Herken je dit?

Dan kunnen wij mogelijk wat voor jullie betekenen.

\

Wil je met je collega’s aan de slag met formatief evalueren?

\

Zijn jullie op zoek naar een goede balans tussen de formatieve en summatieve functie van toetsen in jullie opleiding?

\

Willen jullie de beweging maken van een summatieve toetscultuur naar een formatieve leercultuur?

Wat gaan we doen?

Wij bieden een maatwerkpakket voor het vo, mbo, hbo en wo, waarbij wij op basis van de doelen van de organisatie en de expertise die al in huis is een passend traject bieden. Wij werken doelgericht vanuit een integrale en wetenschappelijke onderbouwde visie.

Wil je je team inspireren, enthousiasmeren en activeren om met formatief evalueren aan de slag te gaan?

Dan bieden wij een inspiratiesessie over het wat, waarom en hoe van formatief evalueren, aangevuld met een of meer workshops om kennis te verstevigen en met praktische voorbeelden uit de eigen praktijk aan de slag te gaan.

Wil je formatief evalueren verstevigen in jullie opleiding?

Dan bieden wij een inspiratiesessie en workshops aangevuld met (online) coaching sessies voor de kartrekkers en onderwijskundig leiders in de opleiding. Deze train-de-trainer sessies dragen bij aan het vuurtje brandend houden.

Training op maat voor jouw organisatie

U

1. Feed up

In een vrijblijvend gesprek bekijken we samen wat je met jouw school/opleiding zou willen bereiken. Wat zijn de doelen en wanneer zijn jullie tevreden?

+

2. Feedback

Door het stellen van de juiste vragen bekijken we waar de school/opleiding nu staat, wat er al goed gaat en waar kansen zijn voor leren en verbeteren.

A

3. Feedforward

Vervolgens bekijken we wat de volgende logische stap is die de school of opleiding kan zetten om de doelen te bereiken en welke expertise het best past om daarbij te ondersteunen.

Onze trainers

Dominique Sluijsmans Onderwijs.pro

Dominique Sluijsmans

Harry Molkenboer Onderwijs.pro

Harry Molkenboer

Trainers Onderwijs.pro

Trainers Onderwijs.pro