Training Didactiek

Zijn jullie als opleiding overgegaan op online onderwijs en ben je op zoek naar tools om studenten digitaal te motiveren en activeren? Ben je een beginnend docent en wil je je basiskwalificatie didactische bekwaamheid behalen? Of gaan jullie als opleiding vanuit een nieuwe visie onderwijs ontwikkelen en wil je docenten begeleiden om vanuit die visie les te geven?

Dan kunnen onze trainers jullie helpen met een training op maat over effectieve didactiek.

In het kort

Doelgroep

Docenten in vo, mbo, hbo en wo

Kosten, data en locatie

In overleg

Wat gaan we doen?

Wij bieden een maatwerkpakket rondom didactiek passend bij de onderwijsvisie van de organisatie. Hierin sluiten wij aan bij de al aanwezige kennis en ervaring van de deelnemers. Dit maakt onze trainingen doelgericht en efficiënt en dat werkt motiverend.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen

et|arrow_right|$

Vanuit een onderwijskundige visie handelen

et|arrow_right|$

Goede leerdoelen en leeruitkomsten formuleren

et|arrow_right|$

De opbouw van een les of training

et|arrow_right|$

Digitale didactiek en blended learning

et|arrow_right|$

Klassenmanagement en groepsdynamica

et|arrow_right|$

Coachend begeleiden

et|arrow_right|$

Formatief evalueren en effectieve feedback

et|arrow_right|$

Toetsen en beoordelen

Training op maat voor jouw organisatie

b3lineicon|b3icon-target||Target

Inventariseren

Samen inventariseren we de ontwikkeldoelen voor de training. We evalueren al aanwezige kennis en vaardigheden (doen indien nodig een nulmeting) en maken een plan op maat.

b3lineicon|b3icon-line-chart||Line Chart

Training op maat

We zorgen voor ondersteunend materiaal en experts die een inspirerende training verzorgen met activerende werkvormen waarin veel ruimte is om eigen casuïstiek in te brengen en waar van en met elkaar wordt geleerd.

b3lineicon|b3icon-conference||Konference

Zelf aan de slag

Na afloop van de cursus heb je de tools om effectief les te geven en jouw leerlingen en studenten nog beter te begeleiden in hun leerproces.

Onze trainers

Trainers Onderwijs.pro

Trainers Onderwijs.pro

Neem contact op

Contact Onderwijs.pro Winifred

Winifred Paulis

Directeur

et|icon_phone|
et|icon_mail|
agnes contact onderwijs.pro

Agnes Frielink

Managementassistente

et|icon_phone|
et|icon_mail|
Contact Onderwijs.pro Winifred

Winifred Paulis

Directeur

et|icon_phone|
et|icon_mail|
agnes contact onderwijs.pro

Agnes Frielink

Managementassistente

et|icon_phone|
et|icon_mail|