Training Didactiek

Gaan jullie als opleiding vanuit een nieuwe visie onderwijs ontwikkelen en wil je docenten begeleiden om vanuit die visie les te geven? Ben je een beginnend docent en wil je je basiskwalificatie didactische bekwaamheid behalen? Wil je meer handvatten om formatief handelen en blended learning in de praktijk goed vorm te geven?

Dan kunnen onze trainers jullie helpen met een training op maat over effectieve didactiek.

In het kort

Doelgroep

Docenten in mbo en hbo

Kosten, data en locatie

In overleg

Wat gaan we doen?

Wij bieden een maatwerkpakket rondom didactiek passend bij de onderwijsvisie van de organisatie. Hierin sluiten wij aan bij de al aanwezige kennis en ervaring van de deelnemers. Dit maakt onze trainingen doelgericht en efficiënt en dat werkt motiverend.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen

$

Vanuit een onderwijskundige visie handelen

$

Goede leerdoelen en leeruitkomsten formuleren

$

De opbouw van een les of training

$

Digitale didactiek en blended learning

$

Klassenmanagement en groepsdynamica

$

Coachend begeleiden

$

Formatief handelen en effectieve feedback

$

Toetsen en beoordelen

Training op maat voor jouw organisatie

U

Inventariseren

Samen inventariseren we de ontwikkeldoelen voor de training. We evalueren al aanwezige kennis en vaardigheden (doen indien nodig een nulmeting) en maken een plan op maat.

Training op maat

We zorgen voor ondersteunend materiaal en experts die een inspirerende training verzorgen met activerende werkvormen waarin veel ruimte is om eigen casuïstiek in te brengen en waar van en met elkaar wordt geleerd.

Zelf aan de slag

Na afloop van de cursus heb je de tools om effectief les te geven en jouw leerlingen en studenten nog beter te begeleiden in hun leerproces.

Onze trainers

Trainers Onderwijs.pro

Trainers Onderwijs.pro