Learning and Development voor bedrijven en organisaties

Wij helpen je om de voor je organisatieprocessen benodigde kennis en vaardigheden vast te leggen en deze te vergelijken met de beschikbare competenties van je werknemers. Op basis van het verschil tussen “gewenst en aanwezig”, maken wij vervolgens gerichte leerinterventies om deze verschillen te overbruggen. Zodat uiteindelijk iedereen in je organisatie volledig geëquipeerd is en blijft.

De kracht van intern opleiden

Bedrijven en organisaties ontdekken steeds vaker de kracht van het zelf opleiden van hun personeel.

Zeker in tijden van dreigende personeelstekorten door vergrijzing en verloop door de flexibilisering van de arbeidsmarkt, is het van belang te voorkomen dat noodzakelijke kennis wegsijpelt, of erger nog wegstroomt.

De grote bedrijven hebben met dit doel een eigen L&D – HRM afdeling opgezet. Voor het MKB is dit echter vaak niet mogelijk.

N

Hierdoor dreigen de gevolgen van de uitstroom van personeel juist hen te treffen.

N

Hierdoor maken zij minder gebruik van de mogelijkheden om via aanname en gerichte inwerk- en scholingsprogramma’s hun personeelsbestand op peil te houden.

Onze oplossing:
Gerichte ontwikkel-interventies op basis van competentieprofielen 

In deze profielen verwerken we de benodigde kennis, vaardigheden en houdingsaspecten en koppelen die aan het gewenste niveau, mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en je specifieke bedrijfscontext; dit alles gebaseerd op je eigen bedrijfsvisie en strategie. Met deze profielen kunnen we vervolgens jouw organisatie begeleiden bij het in gang zetten van ontwikkelinterventies in de richting van die profielen (en daarmee dus ook in de richting van je visie/ strategie).

Wij zijn bedreven in het ontwikkelen van dit soort profielen. We ontwikkelen ze voor HBO en MBO instellingen, maar ook voor bedrijven in het kader van NLQF-inschalingen.

Je kunt met dit profiel:

Toekomstgericht sturen

Onze profielen zijn actueel en toekomstgericht, wat de wendbaarheid van je personeel stimuleert.

Meer en gericht mensen aannemen

Gebruik profielen om sollicitanten te beoordelen en instroomeisen aan te passen, zodat je meer geschikte kandidaten kunt aannemen.

Gericht ontwikkelen

Meet de bekwaamheid van je personeel aan de hand van de profielen en ontwikkel gerichte leerplannen zodat elke collega zich (blijvend) in de richting van het profiel ontwikkelt.

Beoordelen en belonen

Beoordeel en beloon medewerkers op basis van transparante criteria uit het profiel.

Kennis circuleren

Zorg dat kennis binnen je bedrijf blijft door ervaren medewerkers op te leiden tot trainers die collega’s kunnen opleiden.

Zelfde taal spreken

Duidelijke profielen helpen bij samenwerking en het naleven van afspraken omdat alles wat voor werken en samenwerken van belang is staat verwoord.

trainingen op maat

Wij kunnen jouw organisatie helpen met

N

Huidige situatie analyseren

We inventariseren de beschikbare competenties binnen je bedrijf, vergelijken deze met de gewenste situatie en adviseren je hoe je van de huidige naar de gewenste situatie kan ontwikkelen.

N

Gerichte trainingen

Wij ontwerpen en ontwikkelen cursussen op basis van de analyse.

N

Gepersonaliseerde leerroutes

Wij verzorgen individuele leertrajecten op maat. Dit doen wij momenteel voor meer dan 300 kandidaten en 250 organisaties. 

N

Train de trainer

Wij geven didactische trainingen op maat om je medewerkers te bekwamen in het verzorgen van je bedrijfsopleidingen.

N

Formats, procedures, werkprocessen en instructies

Wij vertalen de kennis en ervaring uit het profiel naar concrete werkprocessen en instructies.

N

Aannamebeleid ondersteunen

Wij adviseren over hoe je op basis van het profiel de aannamecriteria kunt verruimen en nieuwe medewerkers gericht tijdens het inwerken kunt opleiden om alsnog aan de uiteindelijke criteria te voldoen. 

N

Valideren als opleider

We helpen je om jouw organisatie als opleider te valideren en opleidingen door het NLQF te laten inschalen, zodat je een formeel opleidingsinstituut wordt.

Onze werkwijze

1. Vrijblijvend gesprek

Voordat we voor jou aan de slag gaan luisteren we graag eerst naar je wensen en mogelijkheden, zodat we je zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

2. Plan op maat

Hebben we een klik dan maken we afspraken over de samenwerking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal te ontwikkelen opleidingsdagen, deadlines en het tarief.

3. Doelgerichte aanpak

Wij gaan aan de slag met het ontwikkelen, inschalen, valideren, trainen of kennisontsluiting en zorgen er voor dat alles op de afgesproken deadline klaar is.

4. Blijvend resultaat

Onze onderwijskundigen en opleidingskundigen gaan niet alleen voor kwaliteit, maar ook voor duurzaam resultaat. Ook als wij onze opdracht hebben afgerond, moet de verbetering in uw organisatie duidelijk zichtbaar blijven.

Wil je meer weten over hoe Onderwijs.pro kan helpen met leren en ontwikkelen?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek. Samen zorgen we ervoor dat jouw bedrijf klaar is voor de toekomst!

Paul van Deursen Onderwijs.pro

085-0606416

info@onderwijs.pro