Over Onderwijs.pro

Wij dragen bij aan de kwaliteitsverbetering en professionalisering van het beroepsonderwijs met advies, trainingen op maat en onze integrale aanpak.

Waar wil je meer over weten?

Onze missie het beste onderwijs

visie missie onderwijs.pro

Het is onze missie om docenten, managers en andere professionals in het onderwijs te ondersteunen zodat studenten het beste onderwijs krijgen. Wij dragen bij aan de verbetering van de kwaliteit en de verdere professionalisering van het beroepsonderwijs met advies, trainingen op maat en onze integrale aanpak.

Onze visie de gedroomde school

Werkt up-to-date

Het onderwijs is inhoudelijk up-to-date en door het werkveld gevalideerd. De inhoud is evidence-based of evidenced-informed. Net als de didactiek, die aansluit bij de student en daardoor intrinsiek motiverend en effectief is. Alle activiteiten binnen de school zijn dienend aan het overbrengen van de inhoudelijke en didactische vonk van docenten op leerlingen.

Heeft een stimulerende werksfeer

Docenten werken professioneel en gepassioneerd samen aan goede onderwijsresultaten en aan de hoge kwaliteit van hun onderwijs. Ze zijn enthousiast over hun vak en vol vertrouwen in zichzelf en elkaar. Voortdurend kijken ze naar de wensen van hun studenten, van het werkveld en van de maatschappij. In een dialoog proberen zij deze te verbinden met elkaar en met hun eigen visie op onderwijs.

Werkt doelgericht en is visionair

De school weet waar zij naartoe wil en welke keuzes daarvoor nodig zijn. Iedereen weet steeds wat de gezamenlijke ambities zijn, waar het om gaat, welke resultaten er behaald moeten worden en wat ieders bijdrage en rol daarbij is. De school evalueert dit en stuurt bij op basis van resultaten.

+

Is transparant en geborgd

Het onderwijs is er volledig uitgelijnd (constructive alignment). De relatie tussen visie, onderwijsdoelen, inhoud, didactiek en toetsing is eenduidig en helder vastgelegd.

Laat professionals werken in co-makership

Docenten voelen zich eigenaar van hun onderwijs en spreken elkaar hier ook op aan. Zij hebben er plezier in dat zij zelf, hun studenten en de school als geheel, steeds beter worden. Zij voelen zich gedreven bewakers en aanjagers van onderwijskwaliteit. Ze maken gebruik van elkaars kracht en van hun onderlinge verschillen om het onderwijs te verbeteren. Samenwerken gaat hen niet ver genoeg; zij beseffen dat ze een wederkerige afhankelijkheidsrelatie hebben met hun collega’s, het werkveld, hun studenten en hun management en handelen daar ook naar.

Is efficiënt en effectief

De school is duidelijk georganiseerd. Rollen, taken en bevoegdheden zijn goed belegd. Eigenaarschap is een kernbegrip. De belangrijkste onderwijsprocessen zijn uitgelijnd en ontworpen vanuit het perspectief van de student. De student staat dan ook echt centraal en de docenten hebben voldoende regelbevoegdheid om hun professionele ruimte in te vullen.

Onze werkwijze systematisch, integraal, maatwerk

Wij zijn slimme doeners met liefde voor onderwijs. We zijn kritisch en analytisch, vriendelijk en communicatief vaardig. Wij tonen inzet, werken systematisch aan resultaat (volgens de PDCA-cyclus) en werken professioneel samen. We helpen opdrachtgevers met het formuleren van hun doelen en het realiseren daarvan. Wij maken daarbij een plan op maat voor jullie opleiding en kijken integraal naar onderwijs en toetsing en aspecten als visie, leiderschap, cultuur, organisatiestructuur en didactiek van docenten.

professionalisering onderwijs
kwaliteitsverbetering onderwijs

Wij leveren de juiste expertise om jullie te ondersteunen. Wij maken concrete werkafspraken, komen die afspraken zelf altijd na en spreken ook de professionals op school hierop aan. Deze wat hardere elementen van kwaliteitszorg combineren wij met de wat zachtere elementen als samenwerken, inspireren en kennisdelen. Wij geloven in deze combinatie van hard en zacht om de resultaten ook duurzaam te kunnen borgen.

Wij leveren de juiste expertise om jullie te ondersteunen. Wij maken concrete werkafspraken, komen die afspraken zelf altijd na en spreken ook de professionals op school hierop aan. Deze wat hardere elementen van kwaliteitszorg combineren wij met de wat zachtere elementen als samenwerken, inspireren en kennisdelen. Wij geloven in deze combinatie van hard en zacht om de resultaten ook duurzaam te kunnen borgen.

kwaliteitsverbetering onderwijs