Training Onderwijskwaliteit

Wil je opleidingen beter adviseren over hoe jullie de onderwijskwaliteit kunnen verbeteren? Wil je meer weten over het inspectiekader of de NVAO-standaarden? Wil je de tools om de PDCA-cyclus in jouw opleiding rond te maken? Dan is de cursus onderwijskwaliteit iets voor jou.

In het kort

Doelgroep

Kwaliteitsadviseurs, docenten, commissieleden en teamleiders

Kosten, data en locatie

In overleg

Duur van de opleiding

Gemiddeld 3 dagen

Trainers

Trainers van Onderwijs.pro Opleidingen

Wat gaan we doen?

In deze cursus krijg je een verdiepend inzicht op het vlak van kwaliteit (inspectiekader/ NVAO-Standaarden), kwaliteitszorg, onderwijscultuur, onderwijsorganisatie en onderwijskunde. Kwaliteit wordt daarbij steeds benaderd vanuit de invalshoeken van professionele, organisatorische en relationele kwaliteit in samenhang met de plan-do-check-act cyclus. Daarnaast is er ruimschoots aandacht voor een onderwijskundig perspectief.

We vinden het belangrijk dat alle deelnemers na afloop van de cursus weten hoe zij effectief kunnen bijdragen aan de onderwijskwaliteit van hun opleiding.

De inhoud van de cursus is doorgaans verdeeld over drie dagen. Behoefte aan een intensiever traject? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Vragen die in de cursus aan bod kunnen komen

$

Wat is onderwijskwaliteit?

$

Hoe bouw je, gegeven de eisen die inspectiekader/standaarden stellen, een goed curriculum op?

$

Hoe borg je dat duurzaam?

$

Welke partijen spelen in het onderwijs welke rol en hoe werken ze daarbij optimaal samen?

$

Hoe kan je onderwijskwaliteit effectief evalueren?

$

Hoe maak je de PDCA-cyclus rond in het onderwijs?

$

Wat komt er kijken bij een audit?

$

Hoe creëer je bij je opleiding een professionele onderwijscultuur?

Onze aanpak

U

Inventariseren

Samen inventariseren we jullie wensen en ontwikkeldoelen en stellen een programma op maat samen.

Werkvorm

We zorgen voor ondersteunend materiaal dat ook als naslagwerk kan worden gebruikt en experts die een inspirerende training verzorgen met activerende werkvormen waar ook veel ruimte is om eigen casuïstiek in te brengen en van en met elkaar te leren.

Zelf aan de slag

Na afloop van de cursus heb je de tools om effectief samen te werken aan onderwijskwaliteit in jouw opleiding.

Onze trainers

Trainers Onderwijs.pro

Trainers Onderwijs.pro