Ad-trajecten

Hogescholen zijn al dan niet in samenwerking met mbo colleges bezig met het ontwikkelen van Associate degree-trajecten (Ad-trajecten). Op dit moment zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van een Ad-traject Built Environment van de HZ University of Applied Sciences en Avans Hogeschool. Hoewel er in de afgelopen jaren veel ervaring is opgedaan met het ontwikkelen van nieuwe (hbo en mbo) opleidingen, is er minder ervaring met Associate degree onderwijs.
Daarbij is de tijd aangebroken dat opleidingen zichzelf willen profileren. Er wordt veelal in de nieuwe opleidingen gestreefd naar onderwijs dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen en mogelijkheden van de student. Dit vraagt van docenten dat zij een meer coachende rol gaan innemen. Een dergelijk onderwijsconcept vraagt veel van docenten, de onderwijsorganisatie en het management. Onderwijs.pro helpt opleidingen bij het ontwikkelen van het Ad-onderwijs. Hoe kun je voldoen aan alle ‘oude’ eisen van bijvoorbeeld de NVAO en toch inspelen op de nieuwste ontwikkelingen op onderwijskundig gebied. Wij hebben inmiddels ruime ervaring en kunnen uw team helpen met het zoeken naar de mogelijkheden en de ruimte binnen de gestelde kaders.

“Na een proces van 1,5 jaar bouwen met een team met leden afkomstig van verschillende scholen aan een nieuwe bouw-opleiding en een negatief advies van de NVAO, had het team behoefte aan ondersteuning van experts. Nou die hebben we gekregen; Onderwijs.pro!
Wat heeft het team een hoop geleerd en wat staat de opleiding straks als een huis!
Dankjewel daarvoor!”

Katrien Markus, Teamlid Ad Built Environment Avans Hogeschool.

11 juli, 2018

door Onderwijs.pro