Bernhoven: Eerste ziekenhuis begeleid naar NLQF-validatie

Bernhoven is het eerste ziekenhuis dat ten behoeve van haar zorgopleidingen het NLQF validerings- en inschalingstraject doorloopt. Het validatieproces is inmiddels afgerond. Aan Onderwijs.pro is gevraagd om dit hele traject te begeleiden. De ervaringen zijn tot nu toe positief.

Omdat Bernhoven geen ervaring heeft met dit soort trajecten, werd in een verkennend gesprek bekeken in hoeverre Onderwijs.pro het ziekenhuis daarmee zou kunnen helpen. Het vertrouwen in elkaar bleek groot, er werden duidelijke afspraken gemaakt over de aanpak.


‘De onderwijskundige die ons heeft begeleid, is goed bereikbaar, overlegt op een prettige manier en geeft duidelijke tips en instructie om verder te kunnen werken aan de noodza-kelijke documenten’, aldus Manager Zorgopleidingen Sjan van Roosmalen-Troeijen. ‘We waren het niet altijd met elkaar eens, maar dat werkte uiteindelijk alleen maar versterkend. Waar Onderwijs.pro actief heeft meegeschreven aan de benodigde documenten, is gebruik gemaakt van onze inhoudelijke input. Het validatieproces is inmiddels positief afgerond en we gaan ervan uit dat ook het inschalingstraject in orde gaat komen. Daarmee zijn we het eerste ziekenhuis dat dit traject met succes gaat doorlopen.’


Bekijk wat Onderwijs.pro voor u kan betekenen als het gaat om validering en inschaling op NLQF niveau.

24 mei, 2019

door Onderwijs.pro