CIIO en Onderwijs.pro – Samenwerken voor toetskwaliteit in het mbo

De vragen die we als onderwijskundig adviseurs krijgen zijn heel divers en eigenlijk hebben ze allemaal hetzelfde doel; Goed Onderwijs Beter Maken.

Daarom paste de vraag die CIIO drie jaar geleden aan Onderwijs.pro stelde ook zo goed bij ons en zeiden we volmondig ‘ja’ tegen de samenwerking met hen.

Wat was de vraag?

Het zal je niet ontgaan zijn dat in het mbo alleen nog gevalideerde exameninstrumenten worden ingezet. Sinds augustus 2018 kunnen onderwijsinstellingen via 3 routes komen tot een valide exameninstrument. In route 1 en 3 toetst een externe certificerende autoriteit de exameninstrumenten. CIIO is een van de vijf certificerende autoriteiten. Onderwijs.pro werd zodoende door CIIO benaderd voor de inzet van voldoende gekwalificeerde inhouds- en toetsdeskundigheid binnen het certificeringstraject.

 

 

 Hoe werken we samen binnen die routes?

De routes komen voort uit het advies van de Regisseur Herziening mbo: “Drie routes naar een valide examenproduct (mei 2016)”. In hoofdstuk 3 van dit advies wordt de norm voor valide examenproducten beschreven welke is opgebouwd uit eisen voor de organisatie, eisen voor de examenproducten en eisen aan het proces. Dit laatste valt uiteen in proceseisen aan organisatie en proceseisen aan examenproducten.

Op dit snijvlak tussen organisatie en examenproducten, waarvoor de proceseisen gelden, is de samenwerking tussen CIIO en Onderwijs.pro het meest intensief. De producteisen worden door Onderwijs.pro onderzocht en beoordeeld, de proceseisen (bij route 1) worden door CIIO en Onderwijs.pro gezamenlijk onderzocht en beoordeeld. De organisatie-eisen worden door CIIO onderzocht en beoordeeld.

In de praktijk

Maar hoe loopt nu zo’n proces in de praktijk? Onlangs kreeg CIIO de vraag van ThiemeMeulenhoff om een aantal door hen ontwikkelde examensets te valideren (route 3).

CIIO concretiseerde de mogelijkheden en nam ze mee in het te doorlopen proces. Daarna koppelde CIIO ze aan een toetsdeskundige van Onderwijs.pro.

‘Het persoonlijk contact, de concrete en duidelijke toelichting en de snelheid van schakelen maakten dat we kozen voor CIIO om dit traject in te gaan.’ Bart Kerkenaar van ThiemeMeulenhoff

Valideren van de Producten

De voorkeur bij ThiemeMeulenhoff lag om eerst een tweetal examens per set aan te leveren voor een uitgebreide validering. De uitgebreide variant betekent dat de toetsdeskundige van Onderwijs.pro alle instrumenten van ontwikkelingsgerichte feedback voorziet, ook op aspecten die al wel voldoen.

ThiemeMeulenhoff kon met de ontwikkelingsgerichte feedback in de hand de andere examens uit de set verder ontwikkelen. Hierbij vinden we het belangrijk om de klant snel van ontwikkelingsgerichte feedback te voorzien zodat de producten voor de auteurs er nog vers in zitten en ze gemakkelijk door kunnen ontwikkelen.

‘De feedback was ontwikkelingsgericht en bijna alles hebben we verwerkt. Ook de auteurs en eindredacteuren waren aangenaam verrast over de inhoudelijke kwaliteit van de feedback en de snelheid waarop deze werd gestuurd.’ Bart Kerkenaar van ThiemeMeulenhoff

Certificering

Nadat alle examens met een goed resultaat waren gevalideerd en ThiemeMeulenhoff tevreden was over het resultaat kon CIIO overgaan tot certificering. Auteurs en eindredacteuren van ThiemeMeulenhoff noemden het een project waarvan je wenst dat een project altijd zo zou verlopen. Een prachtig compliment!

Ik heb niet gemerkt dat ik met twee partijen te maken had in die zin dat mij duidelijk was met wie ik contact had en wie ik kon benaderen.’ Bart Kerkenaar van ThiemeMeulenhoff

11 december, 2020

door Onderwijs.pro