De professionele dialoog als coachingsparadigma

13/04/2015

Binnen de Deursen Onderwijsgroep coachen wij leidinggevenden en geven wij leiderschapscursussen. Hieronder een blog van Harry Vos (coach/ trainer) over dit onderwerp.

Hoe kun je als onderwijsmanager het best leiding geven? Veel leidinggevenden willen op dit gebied graag leren en hebben behoefte aan feedback en hulp. Het onderwijsmanagement dient vanzelfsprekend een goede aansluiting met onderwijsteams en het hogere management te vinden. Dat is echter geen gemakkelijke opgaaf.

De Deursen Onderwijsgroep coacht onderwijsmanagement dat de transitie wil maken naar bv meer flexibilisering, innovatie, versterking van de hogeschool als kennisorganisatie, vergroten van de onderwijskwaliteit en, zeker niet in de laatste plaats, de  dagelijkse leiding bij het primaire proces. We stellen ons op als ‘peer’ en gaan samen met de manager op zoek naar de versterking van inspirerend leiderschap, gekoppeld aan concrete realisatiekracht om op deze manier te komen tot duurzame verbetering. Deze peer-functie levert een bijdrage aan het persoonlijk leiderschap van onderwijsmanagers die hun docententeam(s) door middel van dialoog willen inspireren, coachen en ondersteunen.

We ervaren dat de volgende rollen van de coach deze ontwikkeling stimuleren:

  • Meedenkpartner: het meedenken in het tastbaar en inzichtelijk maken van onderwijskundige en organisatorische vraagstukken.
  • Objectieve ondersteuner: het laten zien van kansen en mogelijkheden die het leiderschap kunnen versterken.
  • ‘Spiegel’ op de professionele accountability van de manager op (hoger) onderwijsvraagstukken: het verbeteren van sturing op verantwoordelijkheid bij anderen voor de kwaliteit van het onderwijs, ruimte voor zelforganisatie, stimuleren van de verbetercultuur in de opleiding en  versterking van de samenwerking binnen de teams.
  • ‘Confronteerder’: de kracht van expert-denken in de verbetercultuur van de opleiding.

Onze aanpak wordt eigenlijk het best verwoord door de visie op leiderschap van een van onze opdrachtgevers, Hogeschool Windesheim: “De context waarin leiding wordt gegeven is sterk in beweging. Zekerheid zoeken in vastomlijnde taakomschrijvingen, hiërarchische machtsverhoudingen en status voldoen niet meer. Oude hiërarchieën zullen worden aangevuld met nieuwe vormen van invloed zoals motiveren, ruimte bieden, samenwerken en kennisdelen. Wat speelt is de vraag naar het type leiders dat Windesheim nodig heeft om haar ambities waar te maken. Stimulerend en coachend leiderschap, dat dienstbaar is aan het primaire proces, is een sleutel naar de toekomst. Op basis van de ambities en de strategische koers van de hogeschool krijgt leiderschapsontwikkeling een krachtige en systematische plaats.”

Harry Vos

Coach/ trainer/ interimmanager

Meer weten over onze ondersteuning bij (onderwijskundig) leiderschap? Mail Harry Vos Harry@deursenonderwijsgroep.nl

Ons trainingsaanbod op leiderschapgebied (zowel MBO als HBO): cursus leiderschap

24 maart, 2017

door Onderwijs.pro