De rol van zingeving (2)

26/04/2011

In mijn vorige blog heb ik aangestipt dat professioneel samenwerkende onderwijsteams intrinsiek gemotiveerd zijn omdat zowel de teams als haar leden zingeving ervaren. De drie belangrijkste intrinsieke motivatoren zijn het plezier van leren, het plezier van samenwerken en het plezier van resultaat.

In een onderzoek naar goed functionerende docententeams (van Schijndel, 2011) werd de open vraag gesteld: “waarop ben je het meest trots?” De antwoorden concretiseren wat onderwijsprofessionals onder zingeving verstaan.

Hieronder, per motivatie, enkele van de antwoorden:

Plezier van leren

–          Meer kennis gekregen.

–          Uitwisselen van ideeën.

–          Kans om me te ontwikkelen.

–          Veel geleerd van ervaren docenten.

–          Je kijkt hoe een ander het doet, daar leer je van.

–          Nieuwe inzichten gekregen.

–          Meer kennis van organiseren gekregen.

–          Door feedback ben ik gegroeid.

–          Kennisdelen.

Plezier van samenwerken

–          Dat we als groep de verantwoordelijkheid zelf dragen.

–          Grote participatie van onze leden.

–          We zijn een goed netwerk.

–          Samen bedenken, ontwerpen en uitvoeren.

–          Geeft je energie omdat je het samen doet.

–          Sfeer in het team.

–          Prettige manier van overleg.

–          We vormen een coherente kennisgroep.

–          Samen krijgt je meer voor elkaar.

Plezier van resultaat

–          Beter onderwijs geven.

–          Studenten beter motiveren.

–          Beter functioneren naar studenten.

–          Het onderwijs is up to date.

–          We leveren adequaat en goed onderwijs.

–          Het eindniveau bereiken en borgen.

–          We leiden op tot een goede beginnende professional.

Het is van belang dat een team en haar leden zichzelf regelmatig zingevingsvragen stelt. Wat wil ons team betekenen voor onze teamleden? Voor onze collega’s  (andere docenten, staf)? Voor onze studenten? Voor de kenniseconomie? En past dat in datgene wat ik als individueel teamlid zinvol acht? Hoe kan ons team (nog) betekenisvoller worden? Hoe kunnen we elkaar stimuleren (nog) meer te leren? Een (nog) constructievere samenwerkingssfeer te creëren? Of een kwalitatief (nog) beter resultaat neer te zetten?

Paul van Deursen

24 maart, 2017

door Onderwijs.pro