Dominique Sluijsmans, BTB en Onderwijs.pro ondersteunen scholen bij formatieve toetsing

Scholen hebben de belangrijke opdracht onderwijs te verzorgen dat leerlingen laat leren, groeien en hen ondersteunt in het toewerken naar een vervolgstap in hun (school)loopbaan. Binnen deze kerntaak is toetsing – het zorgvuldig nemen van beslissingen over leerlingen – een belangrijk aspect. De laatste jaren hebben scholen vooral behoefte aan handvatten hoe zij de formatieve functie van toetsing zo goed mogelijk kunnen vormgeven en zij zoeken daarin nog naar een heldere en bruikbare gemeenschappelijke taal.

Dominique Sluijsmans, Bureau voor Toetsen en Beoordelen (BTB) en Onderwijs.pro hebben hun expertises gebundeld om VO scholen maximaal te helpen bij het vormgeven van formatieve toetsing. Dit doen ze met een drietrapsraket.

Trap 1 (Stuwkracht)

De deelnemers schieten weg met een inspiratiessessie van een dagdeel van drie uur, verzorgd door Dominique Sluijsmans. Hierin gaat zij in op het belang van motiverende vormen van toetsing en biedt zij handvatten en een gemeenschappelijke toetstaal. Haar aandacht richt zich op een integrale aanpak.

Trap 2 (Denk- en doekracht)

Na met veel kracht en enthousiasme door Dominique gelanceerd te zijn, wordt gewerkt aan de toets-technische en formatief didactische kennis en kunde van het hele docententeam. In een vlucht van acht dagdelen krijgen de deelnemers alle benodigde kennis en inzichten aangereikt en gaan ze zelf en met elkaar aan de slag. De thema’s zijn:

  1. Leerdoelen en succescriteria
  2. Toetsen in het leerproces
  3. Formatieve didactiek
  4. Belangrijke toetsvormen
  5. Toetskwaliteit
  6. ‘De Toetsing Getoetst’
  7. Realiseren van de ambities; hoe doe je dat?

Trap 3 (Organisatiekracht)

Tot slot van de vlucht dient nog geland te worden. Dit betekent dat de toetsing om te leren moet worden gerealiseerd en geïmplementeerd in de lessen en in de organisatie van de school. Deze laatste trap is optioneel. Om een duurzame implementatie te realiseren kan het geleerde nu ingekaderd worden in een duidelijk samenhangende didactische en toetsvisie, een heldere (toets)organisatie en een professionele samenwerkingscultuur.

Meer weten over ons aanbod? Download hier onze folder. Of neem contact op met Agnes Frielink via agnes@onderwijs.pro of 06 13 19 76 12.

Over Onderwijs.pro

Onderwijs.pro is het adviesbureau op het gebied van onderwijskwaliteit en onderwijskunde voor bedrijfsopleidingen, het HBO, MBO, en PO/VO. Wij leveren projectleiders, adviseurs, schrijvers van beleidsdocumenten, auditoren en onderwijskundig ontwikkelaars en helpen werknemers, branche-organisaties en bedrijven bij leer-werktrajecten. Wij denken graag met u en uw organisatie mee hoe u de volgende kwaliteitsstap kunt zetten.

18 december, 2019

door Onderwijs.pro