Eendaagse basisleergang opleidingscommissie

03/11/2016

 

Opleidingscommissie en de kwaliteit van een opleiding

Op 14 juni 2016 heeft de Eerste Kamer de Wet Versterking bestuurskracht aangenomen. Daarin is vastgesteld dat de belangrijkste taak van een opleidingscommissie is te adviseren over de kwaliteit van de opleiding. En die rol wordt verscherpt. Zo krijgen opleidingscommissies instemmingsrecht op onderdelen van de OER. Ook worden zij nauwer betrokken bij accreditatie, bijvoorbeeld door een eigen hoofdstuk te schrijven in de zelfevaluatie. Daarnaast speelt de OC een cruciale rol bij de evaluatie van een opleiding. De (nieuwe) rollen voor de opleidingscommissies treden al op 1 september 2017 in werking. Deze vergroting van verantwoordelijkheden maakt de verdere professionalisering en profilering van de commissies noodzakelijk.

Eendaagse basisleergang
In deze eendaagse basisleergang gaan we in op deze (nieuwe) taken van de opleidingscommissie. We gaan in op vragen als:

 • Wat is onderwijskwaliteit?
 • Wat is goed onderwijsbeleid en hoe adviseer je daarbij?
 • Waar gaat de OER over en waar moet je op letten wanneer je daarover een advies geeft?
 • Hoe evalueer je?
 • Hoe raadpleeg je je achterban?
 • Hoe interpreteer je bestaande evaluaties?
 • Waar trek je samen op met het management en waar ben je onafhankelijk?
 • Hoe ziet de onderwijsorganisatie eruit en hoe verhoudt de opleidingscommissie zich tot al die partijen?
 • Wat is de betekenis van accreditatie, hoe gaat dat in zijn werk en wie zijn erbij betrokken?
 • Hoe waardeer je je eigen opleiding op de kwaliteitscriteria van accreditatie?
 • Hoe schrijf je een goed hoofdstuk voor de zelfevaluatie?

Door het volgen van deze basisleergang ben je op de hoogte van wat er speelt bij de versterking van de rol van de opleidingscommissie per 1 september 2017. Je weet hoe je met je commissie deze kansen voor meer invloed op onderwijskwaliteit kunt benutten. En je hebt een beeld van wat je nog meer moeten weten en kunnen om er nog meer uit te halen.

Leren van en met elkaar
Bij de intake kan je je leerdoelen binnen het programma toespitsen op je eigen situatie, bijvoorbeeld door eigen voorbeelden en casuïstiek in te brengen. De belangrijkste theorie krijg je vooraf toegestuurd met enkele opdrachten. Op de dag zelf komen we daar dan kort op terug. Zodat er veel ruimte is voor het beantwoorden van vragen, het met elkaar zoeken naar oplossingen voor de eigen praktijksituaties, uitwisseling van kennis en ervaring, en het oefenen aan de hand van opdrachten.

Trainers
De training wordt verzorgd Paul van Deursen van de Deursen onderwijsgroep en Ouke Pijl van 2ReflectDr. Paul van Deursen promoveerde als onderwijskundige. Hij werkte de afgelopen 25 jaar in het onderwijs, waarvan de laatste vijftien in het hbo. Hij heeft zich gespecialiseerd in onderwijs- en onderzoekskwaliteit: eerst als hoofd concernkwaliteit van Hogeschool Utrecht en sinds twaalf jaar als zelfstandig adviseur/projectleider/trainer. Hij ondersteunt opleidingen en kenniscentra van vrijwel alle hogescholen in Nederland bij (her)accreditaties en verbetertrajecten, implementeert kwaliteitssystemen en toetsbeleid, ontwikkelt strategische visiedocumenten en professionaliseert onderwijsteams. Hij is lid van de agendacommissie van het Nederlands Netwerk Kwaliteit HBO.

Drs. ing. Ouke J. Pijl heeft ruim 20 jaar ervaring met kwaliteitsmanagement in het commerciële en hoger beroepsonderwijs (opleidingsaccreditaties en instellingstoets). Op dit moment is hij werkzaam als teamleider instellingsbrede kwaliteitszorg onderwijs bij Hogeschool Utrecht. Hij is redactielid/mede-auteur van het boek Kwaliteitsmanagement in de praktijk en bestuurslid van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK). Zijn adviesbureau 2Reflect adviseert diverse organisaties sinds 2001 op het gebied van kwaliteitszorg, procesmanagement en documenteren.

Datum, kosten een aanmelden
De trainingsdag van deze basisleergang is gepland op 9 maart 2017. Locatie van de training is Utrecht, op loopafstand van het station. De kosten voor deze basisleergang bedragen € 650 per deelnemer, exclusief btw.

Uit evaluaties van andere door ons verzorgde leergangen kwam naar voren dat het effect van een leergang groter is wanneer er meerdere mensen van een hogeschool deelnemen. De cursisten kunnen dan gemakkelijker samen optrekken om het geleerde ook op hun hogeschool aan te kaarten en toe te passen.

Mede om die reden werken wij met een staffelkorting:

 • Bij 3 deelnemers van dezelfde hogeschool 10% korting per persoon;
 • Bij 4 deelnemers van dezelfde 15% korting per persoon;
 • Bij 5 deelnemers van dezelfde hogeschool (tevens maximum per hogeschool) 20% korting per persoon.

We kunnen de leergang uiteraard ook binnen instellingen verzorgen (minimaal 12 cursisten per incompany-dag). Meer informatie of aanmelden kan via Paul van Deursen (Paul@deursenonderwijsgroep.nl, 06 226 863 16) of Ouke Pijl (Ouke@deursenonderwijsgroep.nl, 06 106 476 73). We staan je graag te woord!

 

Inschrijven kan hier

24 maart, 2017

door Onderwijs.pro