Eerste gezamenlijke bijeenkomst van de netwerken kwaliteit voor HO en MBO

05/03/2013

Met trots presenteer ik hierbij de agenda voor de eerste gezamenlijke bijeenkomst van het Nederlands Netwerk Kwaliteit voor het Hoger Onderwijs in samenwerking met het Kwaliteitsnetwerk MBO. We hebben een thema gekozen dat zowel actueel is, als voor beide schooltypen relevant.

Hoe betrek je docenten bij kwaliteitszorg in de slag om onderwijskwaliteit?

Bijeenkomst NNK Platform HBO

Datum: 04-04-2013

De effectiviteit van interne kwaliteitszorg in het hoger onderwijs en het middelbaar onderwijs (MBO) staat geregeld ter discussie. Volgens sommigen leidt zij alleen maar tot meer bureaucratie terwijl anderen juist vinden dat zij een bijdrage levert aan de voortdurende verbetering van het onderwijs. Er wordt veel in geïnvesteerd: in personeel, in professionalisering en in procedures. Vaak is er een werkgroep kwaliteit of een speciale medewerker met de portefeuille kwaliteit. En toch .., bij veel opleidingen of scholen blijft de kwaliteit een probleem.

En ook de vragen blijven:

  • Is ons idee van kwaliteit wel correct?
  • Is onze kwaliteitszorg wel goed georganiseerd of werkt zij zelfs averechts?
  • Wat is kwaliteitscultuur en wat zijn de kenmerken van een effectieve kwaliteitscultuur?
  • Welke professionele ruimte kunnen docenten daarbij (maximaal) innemen? En hoe verhoudt de professionele ruimte zich tot de kwaliteitscultuur.
  • Wat mag de directie van docenten verwachten en wat de docenten van de directie?”

Docenten en leidinggevenden van opleidingen hebben meestal een duidelijk idee over wat goed onderwijs is en wat kwaliteit van onderwijs betekent. Dat geldt ook voor het ministerie en de toezichthouders: de inspectie in het MBO en de NVAO in het HBO. Jan Kleijnen gaat in op de vraag hoe docenten in het HBO kwaliteit zien en hoe zij de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur in hun opleiding ervaren. Tijdens de discussie vergelijken wij het toezicht op de opleidingen in het MBO en het HBO en de professionele ruimte voor docenten in deze twee sectoren. Jan Kleijnen presenteert de resultaten en conclusies van zijn onderzoek en wij bespreken of deze conclusies ook gelden voor onze opleidingen. Na de pauze heeft Hilde Paalman Hogeschool Ede (opleiding educatie) een inspirerend voorbeeld vanuit de praktijk: “Onze kwaliteit is in hoge mate een kwestie van cultuur die merkbaar is, meer dan van een structuur die meetbaar is” (uit instelling en opleidingstoets). Interactief bespreekt zij met de leden van het MBO en HBO netwerk: hoe docenten betrokken zijn bij interne kwaliteitszorg.

Omdat dit onderwerp zowel voor het MBO als HBO op dit moment actueel en relevant is, en we het vermoeden hebben dat beide onderwijstypen van elkaar kunnen leren, zijn zowel leden van het kwaliteitsnetwerk HBO als MBO uitgenodigd.

Programma

13.30 – 13.35 Opening en welkom

13.35 – 13.45 Introductie filmpje: wat is kwaliteit

13.45 – 14.45 Presentatie Jan Kleijnen (inclusief vragen en discussie)

14.45 – 15.00 Pauze en netwerken

15.00 – 15.30 Presentatie Hilda Paalman over kwaliteitscultuur: merkbaar versus meetbaar

15.30 – 15.45 Einddiscussie en samenvatting

15.45 – 16.00 Mededelingen, halen, brengen, rondvraag, sluiting bijeenkomst

Kosten

NNK –leden en MBO netwerk leden gratis, max. 35 deelnemers

Aanmelden via info@nnk.nl of voor NNK leden hier aanmelden

Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht

24 maart, 2017

door Onderwijs.pro