Enquête professioneel samenwerken

08/06/2011

In een eerder blog ging ik in op de vijf eigenschappen van professioneel samenwerkende (onderwijs)teams. Een professioneel team:

 1. doet de goede dingen.
 2. Het team werkt vanuit een duidelijke visie aan een duurzaam resultaat waarbij de meerwaarde voor de doelgroep (m.n. de student) centraal staat.
 3. doet de dingen goed.
 4. Zij werkt volgens de PDCA cyclus en communiceert over haar proces en resultaten met elkaar en met de organisatie. Er heerst een professionele cultuur.
 5. heeft professioneel plezier.
 6. De leden zijn intrinsiek gemotiveerd, respecteren elkaar en elkaars emoties en laten dat ook merken. Zij putten plezier uit het leveren van resultaten ten behoeve van studenten, collega’s of de kenniseconomie. Het werk draagt bij aan hun gevoel voor zingeving.
 7. doet de dingen met de juiste mensen.
  De teamleden benutten elkaars expertise en competenties, zetten stafmedewerkers, leidinggevenden en collega’s optimaal in en zetten Communities of Practices op om alle relevante kennis bij elkaar te brengen en kennis te laten circuleren.
 8. heeft voldoende lerend vermogen.
 9. Het team wil voortdurend leren en verbeteren, zoekt daarbij actief naar feedback, durft te experimenteren en te falen, borgt het goede en leert van het mislukte. Hun verbetercultuur leidt uiteindelijk tot excellentie.

Om meer inzicht te verkrijgen in de mate waarin bestaande onderwijsteams aan deze eigenschappen voldoen, heb ik, in samenwerking met Marianne Verreijt een korte enquête ontwikkeld. Hiermee willen wij betrouwbare antwoorden gaan formuleren op vragen als:

 • Werken onderwijsteams op dit moment voldoende professioneel samen?
 • Welke aspecten van teamsamenwerking verlopen goed? Welke wat minder?
 • Welke onderdelen zijn cruciaal, welke “slechts” belangrijk en welke irrelevant?
 • Welke verschillen en overeenkomsten bestaan er tussen de verschillende onderwijssoorten (WO, HBO, MBO, VO, PO)?
 • Welke verschillen en overeenkomsten bestaan er tussen verschillende soorten teams (docententeams, managementteams, interdisciplinaire teams, onderzoeksteams enz)?

De inzichten willen wij via dit blog en via presentaties/ publicaties teruggeven aan het onderwijs.

Individuele teams kunnen met deze enquête ook hun voordeel doen. Wanneer u de enquete heeft ingevuld, kunt u direct uw score vergelijken met vergelijkbare teams. Uw team kan met dit inzicht vervolgens gerichter werken aan haar verdere professionalisering.

Wilt u ook weten hoe professioneel uw team samenwerkt in vergelijking met andere teams? Vul dan deze korte enquête in (5-7 minuten) en ontvang direct feedback.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,

 

Paul van Deursen

24 maart, 2017

door Onderwijs.pro