Ervaringen MEM Inholland

10/10/2012

Als lid van de agendacommissie van het Kwaliteitsnetwerk voor Hoger Onderwijs mocht ik de bijeenkomst van 27 september j.l. voorbereiden. Het leek de commissie en mij een goed idee om hiervoor de sleutelfunctionarissen van het verbetertraject MEM-Inholland uit te nodigen. Samen met hen heb ik, als projectleider accreditatie, in de periode oktober 2010-februari 2012 een omvangrijk verbetertraject uitgevoerd en wij hadden het vermoeden dat ook andere hogescholen in onze ervaringen geïnteresseerd zouden kunnen zijn.

Dat bleek inderdaad het geval te zijn. De opkomst was overweldigend, het aantal vragen van NNK-leden aan de mensen van Inholland zeer groot, de discussies waren intensief en de bijeenkomst werd gewaardeerd met een 7.8.

In de bijlage van dit blog vindt u het uitgebreide verslag. Hieronder een korte samenvatting.

Paul van den Bosch is opleidingsmanager MEM. Vanuit het managementteam van de opleiding   is hij het aanspreekpunt voor de  examencommissie. Management en examencommissie van MEM Inholland hebben samen:

  • Een Commissiecyclus opgezet. Onderwijscommissies zoals Curriculumcommissie, Toetscommissie en Examencommissie zijn op elkaar afgestemd;
  • Werkprocessen herontworpen, waarbij met name docenten werden betrokken;
  • Een onderzoekslijn ontworpen en geimplementeerd;
  • Deskundigheidsbevorderingstrajecten voor docenten ontwikkelend en uitgevoerd. Het betreft hier onderwijskundige scholing, didactische scholing, toets- en beoordelingsscholing en juridische scholing (WHW)

Gedurende de rit werden voortdurend  reviews en audits ingezet om te verifiëren of reeds goedgekeurde processen en producten daadwerkelijk aan de maat waren.

Inholland werkt nu naar een andere invulling van interne rollen. Opleidingen maken tegenwoordig zelf veel meer keuzes dan voorheen het geval was. De onderwijsdiensten zijn veel minder dwingend en in plaats daarvan nu dienend aan het onderwijs.

De cultuur verandert. Daar waar medewerkers vroeger alleen maar afspraken maakten, gaat men nu een stap verder, door elkaar ook op het nakomen van die gemaakte afspraken aan te spreken. Docententeams zijn nu weer zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun onderwijs.

Jan Timmerhuis, lid van de examencommissie gaat nader in op de werkwijze van deze examencommissie. De examencommissie:

  • werkt volledig conform de eisen van de WHW;
  • werkt met een PDCA cyclus (inclusief jaarplan en jaarverslag)
  • is afgestemd op de toetscommissie, curriculumcommissie en opleidingscommissie.

Reen Pouwels is senior Adviseur Onderwijs & Kwaliteit. Ze begeleidde vanuit de Concernstaf Kwaliteit van Inholland de opleiding naar de visitatie richting accreditatie en was namens Inholland inhoudelijk contactpersoon naar de NVAO. Pouwels vertelt ondermeer dat alle veranderingen binnen Inholland er in elk geval toe hebben geleid dat de opleidingsdocenten zich nu weer veel meer eigenaar van het onderwijs voelen dan voorheen het geval was.

Lees hier het volledige verslag van deze NNK bijeenkomst.

 

Paul van Deursen

24 maart, 2017

door Onderwijs.pro