Goed Onderwijs Beter maken

De Lerende, Interne Audit bij ROC

Afbeelding van een scrabble plankje met het woord 'audit'

Samenvatting

Onderwijs.pro hanteert de missie om goed onderwijs beter te maken.
Met veel enthousiasme bezochten we dan ook onlangs een ROC-opleiding die ons benaderde voor een lerende audit om hun toetsing door te lichten. Deze auditdag had als doel in kaart te brengen waar de opleiding staat en aanknopingen voor verbeteringen te vinden op het thema Examinering en Diplomering.

Wat was het?

De dag begon vroeg. Je weet nooit of het verkeer meewerkt maar dit keer zaten we ruim op tijd aan de koffie alvorens de gesprekken begonnen.
Paul en Susanne van Onderwijs.pro hadden zich, net als alle stakeholders van de opleiding, stevig voorbereid op basis van de, door de opleiding toegestuurde, examendocumenten en een selectie van hun ontwikkelde toetsen.

Het bleek een bijzonder constructieve dag waarin in alle openheid gesproken is met alle stakeholders over wat er goed en nog minder goed loopt. Zo spraken we met de Examencommisie, de examenmakers (constructeurs, controleurs, validatie en vaststellers), de praktijkopleiders, het management en de leerlingen. Er werd intensief gesproken over de visie, de processen, de evaluaties, de toetsorganisatie, de toetsdeskundigheid en de kwaliteitszorg rond toetsing.


Quote directeur ROC School: Nogmaals dank voor jullie input, dit gaat ons zeker verder helpen in ons bewust zijn en het maken van keuzes. De onderwijsinspectie bezoekt onze school op korte termijn. Ik ga met vertrouwen het bezoek tegemoet.


Wat heeft de school eraan?

Het was nadrukkelijk niet de bedoeling een oordeel over de verschillende inspectieonderdelen uit te spreken. Wat de school wel ontving was een rapportage waarin de kracht, de aandachtspunten en de aanbevelingen voor de opleiding werden beschreven.
In dit geval troffen we een prachtige opleiding met nog heel veel potentieel.
We droegen ons steentje bij door van buiten naar binnen te kijken. Met dit rapport kan de opleiding haar voordeel doen bij de volgende ontwikkelslag. We hebben er alle vertrouwen in dat ze dit verder gaan uitbouwen.

Wil jij jouw goede onderwijs ook nog beter maken met behulp van de Lerende Audit?  Neem dan contact op met Paul van Deursen.

17 mei, 2019

door Onderwijs.pro