Impressie eerste dag basisleergang “kwaliteitsadviseur HBO”

22/04/2015

Van kwaliteitsadviseurs in het hbo wordt verwacht dat ze op vele kennismarkten thuis zijn en binnen hun organisatie een effectieve positie kunnen kiezen. Trefwoorden daarbij zijn: landelijke beleidsontwikkelingen, onderwijskunde, bedrijfskunde, evaluaties, auditing, advisering en procesregie.

Ouke Pijl en ik signaleerden de laatste tijd in ons werk bij de verschillende hogescholen, maar ook in onze werkzaamheden voor het Nederlands Netwerk Kwaliteit Hoger Onderwijs, een toenemende behoefte van (beginnende) kwaliteitsadviseurs aan een basisleergang. De ontwikkelingen op het gebied van onderwijskwaliteit gaan namelijk zeer hard en de rol die kwaliteitsadviseurs in het hbo moeten spelen, verandert minstens net zo snel.

Om in deze behoefte te voorzien hebben wij onze kennis en vooral praktijkervaring bij elkaar gebracht en vertaald in de leergang “kwaliteitsadviseur hbo”. Al snel bleek dat er inderdaad veel behoefte was aan deze leergang. Het maximale aantal inschrijvingen voor de voorjaarsronde was dan ook snel bereikt. Ook wilden enkele hogescholen de leergang “in company” volgen.

Inmiddels heeft op 9 april j.l. de eerste cursusdag plaatsgevonden in Utrecht. We zijn die dag aan de slag gegaan met de onderwerpen “Hoger onderwijs: dynamiek in (inter)nationaal perspectief” en “Onderwijskwaliteit: De NVAO standaarden vanuit onderwijsinhoudelijk en onderwijskundig oogpunt”. In totaal namen 13 kwaliteitsadviseurs van HKU, Inholland, HvA, HU, Fontys en Artemis hieraan deel.

Wat opviel was dat, naast de nieuwsgierige houding van de cursisten, met name ook de kennis- en ervaringsuitwisseling tussen de verschillende deelnemers intensief was. Dat kwam mede doordat de cursisten werkzaam zijn in zeer diverse settings/ contexten: kleine hogescholen, grote hogescholen, particuliere hogescholen, adviseurs, auditoren, schrijvers, hogeschoolniveau, faculteitsniveau en opleidingsniveau. Hierdoor konden zij de kwaliteitsvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken belichten.

Naast de kwaliteitsinhoud zijn we ook steeds ingegaan op de kernvraag: hoe kan je als kwaliteitsadviseur verbeteringen in gang zetten? Wat is daarbij je rol? Hoe zorg je dat je het niet overpakt, maar dat de verbeteringen duurzaam blijven? Hoe pro-actief mag of moet je zijn?

Ouke en ik kijken terug op een zeer boeiende eerste dag. Volgende maand is het vervolg. Dan gaan we in op het toetsbeleid en afstudeerkader van opleidingen, de rol van de examencommissies en overige deelnemers in de kennisinfrastructuur van de lerende organisatie en gaan we oefenen met audits. Ook zullen we dan dieper ingaan op de wijze waarop onderwijsevaluaties ingezet kunnen worden.

De laatste dag staat de organisatie-inrichting (bv horizontaal vs verticaal) van hogescholen centraal en zoomen we in op de rol van de kwaliteitsadviseur. Dit laatste loopt overigens ook als een rode draad door de hele leergang.

Gezien het aantal inschrijvingen en de positieve reacties van de deelnemers, hebben Ouke en ik besloten ook in het najaar de leergang weer aan te bieden. Meer informatie over de data en inhoud alsmede de wijze van inschrijving vind je hier. Mocht je mensen kennen die hier mogelijk in geïnteresseerd zouden kunnen zijn, dan zou ik het op prijs stellen als je deze blog aan hen zou willen doorsturen.

 

Paul van Deursen

24 maart, 2017

door Onderwijs.pro