Incompany training naar aanleiding van problemen met Standaard 3

09/12/2012

De afgelopen jaren zijn minimaal 30 opleidingen in de problemen geraakt bij de NVAO omdat hun eindniveau te laag was en/of het toetsen van dit niveau onvoldoende betrouwbaar en valide was. Dit zijn alleen nog maar de officiële,  op de NVAO-site aangegeven, opleidingen. Veel andere opleidingen hebben via hun VBI al te horen gekregen dat hen hetzelfde lot wacht. Voor een enkele opleiding was dit oordeel extra bitter, omdat ze juist verwacht hadden de titel excellent te krijgen.

Hoe is dit mogelijk? Het antwoord is eenduidig.

–          De relevante gremia (examencommissie, onderwijscommissie, toetscommissie) zijn nog onvoldoende geëquipeerd, onvoldoende WHW-proof, onvoldoende op elkaar ingespeeld en hebben nog niet de professionele cultuur die nodig is om  het eindniveau duurzaam, betrouwbaar en valide te kunnen borgen.

en

–          Het niveau en de beoordeling van de afstudeerwerkstukken is nog steeds te laag.

Om deze reden hebben  dr. Paul Delnooz, lector bij Avans en ik de handen ineen geslagen en op basis van onze wetenschappelijke en praktische ervaringen, de tweedaagse cursus “scriptie en eindniveau” ontwikkeld. Deze cursus hebben we nu drie keer via open inschrijving gedraaid. De cursus is bedoeld voor leden van examencommissies, toetscommissies, onderwijscommissies en management. De cursus wordt gewaardeerd met gemiddeld een 8,3. Meer informatie over de cursus vindt u hier.

Na deze succesvol verlopen trajecten via open inschrijving, bieden wij in het vervolg deze leergang alleen nog incompany aan. Belangrijkste reden hiervoor is dat veel opleidingen bij de NVAO in de problemen komen met het onderwerp toetsing en eindniveau. In de open inschrijving konden wij onvoldoende diep ingaan op de specifieke situatie en accreditatierisico’s van de opleidingen. Incompany kunnen wij specifieker ingaan op:

  • de wijze waarop uw opleiding het afstuderen heeft vormgegeven en het eindniveau beoordeelt. Dit kunnen we dan leggen naast de meest actuele eisen van de NVAO;
  • het niveau van uw afstudeerscripties en de wijze waarop u dit niveau kunt verhogen;
  • de wijze waarop u uw kennisinfrastructuur rond niveauborging heeft georganiseerd en ook hier, samen met u, kijken waar mogelijkheden liggen om deze infrastructuur te verstevigen.

Mocht u interesse hebben in deze cursus dan kunt u contact met één van ons opnemen. Ter informatie vindt u hieronder meer over onze achtergrond.

Met vriendelijke groet,

Dr. Paul Delnooz (T: 06 12 654 133, M: info@mindmanagement-academy.nl)

Dr. Paul van Deursen (T: 06 22 68 63 16; M: paul@deursenonderwijsgroep.nl)

 

Dr. Paul Delnooz is gespecialiseerd in het verhogen van het niveau van opleidingen in het hoger onderwijs en het beoordelen van afstudeerwerkstukken. Hij is op dit onderwerp gepromoveerd en heeft daartoe binnen zijn proefschrift de Creatieve Actie Methodologie ontwikkeld en getest. Door de toepassing van deze methodologie heeft hij er de afgelopen jaren voor gezorgd dat diverse opleidingen in Nederland met goed gevolg door de accreditatie zijn gekomen. Paul Delnooz is van oorsprong methodoloog en heeft diverse wetenschappelijke boeken op zijn naam staan. Hij is onlangs genomineerd voor de ISO/ScienceGuideverkiezing voor lector van het jaar 2012.

Dr. Paul van Deursen heeft zich gespecialiseerd in onderwijs-en onderzoekskwaliteit. Hij ondersteunt opleidingen en kenniscentra bij accreditaties en verbetertrajecten, implementeert kwaliteitssystemen, ontwikkelt strategische visiedocumenten en professionaliseert onderwijsteams. Hij is medeontwikkelaar van Sci-Quest/lect, het kwaliteitssysteem voor lectoraten en kenniscentra en is projectleider van diverse hersteltrajecten bij HBO-opleidingen met accreditatieproblemen (o.a. MEM-Inholland). Hij richt zich zowel op de formele accreditatiekant binnen een opleiding (de procedure bij accreditaties, de WHW, rol van examencommissie, het beoordelingskader van scripties, e.d.), alsook op de wijze waarop de onderwijscommissies een professionaliseringsslag kunnen maken en samen een duurzame kennisinfrastructuur kunnen opbouwen.

24 maart, 2017

door Onderwijs.pro