Waarom integraal werken voor ons geen jeukwoord is

Ze hadden er zo hard aan gewerkt. Hun eigen opleiding in een nieuw jasje, volgens het nieuwe onderwijsconcept. Het was even puzzelen geweest en docenten waren het niet altijd met elkaar eens geweest. Ook drong de tijd. Het nieuwe schooljaar zou bijna van start gaan. Enig punt was dat er nog afstemming nodig was met de opleidingsmanager over de formatie en de lokaalindeling. Maar dat zou zo gefixt zijn. Maar daar ging het mis. In de formatie kwam er een docent tekort en er waren te weinig lokalen beschikbaar. Weg harde werken, terug naar de tekentafel. Hadden ze dit maar eerder afgestemd, dan hadden ze daar rekening mee gehouden en was hun harde werken niet (deels) voor niets geweest.

Herkenbaar?

Zo komen wij legio voorbeelden tegen van vraagstukken waarbij mensen enthousiast inhoudelijk aan de slag gaan en er niet naar de bredere context wordt gekeken. We nemen je mee in een aantal voorbeelden.

  • Een visie op onderwijs die goed op papier is gezet, maar niet wordt neergezet en nageleefd in de praktijk.
  • Enkel onderwijskundige ondersteuning bieden en geen oog hebben voor de verandering in cultuur en werkwijze die een verandering met zich meebrengt.
  • Een nieuw onderwijskundig concept bedenken, maar de organisatie niet goed neerzetten.
  • Meerdere mensen zijn met hetzelfde bezig, anderen doen niet wat ze eigenlijk horen te doen.
  • Het gaan hebben over docentrollen zonder het te hebben over een visie op onderwijs.
  • Programmatisch toetsen gaan inzetten, maar docenten niet toerusten hiervoor.
  • Een nieuw onderwijsconcept bedenken voor de hele school, maar geen centrale regie nemen hierin.
  • Toetsing los zien van onderwijs en daardoor de inzichten uit toetsing niet meenemen naar het onderwijs.

En ga zo maar even door.

Dat kunnen wij anders. Dat doen wij anders.

Volgens Japke-d Bouma is het een van de jeukwoorden van 2019: ‘integraal werken’. Gelukkig is het inmiddels 2020, want ons levert integraal werken geen jeuk op, integendeel. Door integraal te kijken naar onderwijs en toetsing en aspecten als visie, leiderschap, cultuur, organisatiestructuur en didactiek van docenten, voorkomen wij juist bovengenoemde praktijken. We werken aan het onderwijskundige vraagstuk in de context van de organisatie. Naast het onderwijsteam betrekken we ook het management en de ondersteunende diensten.

En dat werkt.

Wij gaan uit van het principe van constructive alignment. Wij kijken integraal, naar de brede context, en werken systematisch aan resultaat volgens de PDCA-cyclus. Zo maken wij goed onderwijs beter.

Terug naar het eerste voorbeeld. Dit had er zo uitgezien als ze het vraagstuk integraal hadden benaderd (of ons hadden ingeschakeld ;-)) *:

Ze hadden er hard aan gewerkt en waren er supertrots op! In een aantal sessies hadden docenten en opleidingsmanager hun opleiding in een nieuw jasje gestoken, volgens het nieuwe onderwijsconcept. In de eerste sessie bespraken ze samen wat hun visie was, waartoe ze opleiden, hoe ze tegen leren aankijken en wat dit nieuwe concept betekende voor hun opleiding, wat het precies inhield en hoe ze dit gingen aanpakken. Vervolgens gingen ze in kleine groepjes verder met de ontwikkeling van het onderwijs en de toetsing, waarin ook studenten en het werkveld werden betrokken. Tussentijds stemden ze af met de hele groep. De opleidingsmanager boog zich samen met een van de teamleden en de centrale organisatie over de formatie en de inzet van lokalen en stemde dit continu af wanneer er ontwikkelingen waren. Het doel werd elke sessie herhaald om af te stemmen of men nog steeds ‘dezelfde top aan het beklimmen was’. Docenten kregen een didactische training op maat, passend bij de visie van de opleiding en het nieuwe onderwijsconcept zodat zij toegerust aan het nieuwe schooljaar konden beginnen. Dit hadden ze mooi met elkaar gefixt!

* en als iemand nog een andere term weet voor ‘integraal werken’, dan houden we ons aanbevolen 😉

Kan jouw opleiding ook onze integrale aanpak gebruiken? Kijk dan op onze adviespagina: https://onderwijs.pro/onderwijskundig-advies/

En als je meer wil lezen over onze visie en werkwijze, klik dan hier: https://onderwijs.pro/over-onderwijspro/

22 september, 2020

door Onderwijs.pro