Interne audits als opmaat professionalisering PO en VO

08/02/2017

Gisteren heb ik als onderdeel van de Master Learning and Education van Fontys een masterclass over auditten voor circa 35 schoolleiders van het VO en PO verzorgd .

In mijn presentatie ben ik ingegaan op de vraag wat een auditsysteem is en waarom een intern auditsysteem een bijdrage kan leveren aan het realiseren van een professionele school. We gingen in op de betekenis van een duidelijke visie en helder onderwijsbeleid (expliciteren wat je als school belooft), hoe je je als school horizontaal kan verantwoorden over je onderwijskwaliteit en je leerprestaties, hoe je als school “in control” kan komen en hoe je de pdca-cyclus op gang brengt en houdt.

Ook bespraken we:

  • wat goed beleid is: consistent met wettelijke kaders, actueel, passend in de visie van de school, doorvertaald naar een schoolplan en actieplannen voor docententeams en tot stand gekomen met relevante stakeholders;
  •  hoe je dat beleid kan implementeren: smart, gevoeld eigenaarschap, equiperen van docenten;
  •  hoe je kan kijken of het beleid de effecten heeft bereikt die je als school beoogde en vooral;
  •  hoe je je onderwijsresultaten kan borgen.

Duidelijk werd dat het bouwen van een intern auditsysteem en het instellen van een groep interne auditoren als een inktvlek de cultuur op een school kan professionaliseren.

Aan de hand van een stappenplan zijn we vervolgens met de verschillende scholen nagegaan hoe je een auditsysteem kan opzetten. Keuzes zijn daarbij afhankelijk van de grootte van de school en de fase waarin zij zit.

Als kritische succesfactoren werden de volgende aspecten genoemd:

  •           Inbedden resultaten in de bestuurlijke cyclus;
  •           Werkelijk gevoeld eigenaarschap voor kwaliteit en auditten bij de directie en bestuur;
  •           Voldoende ruimte en uren voor de docent/auditoren;
  •           Geduld omdat de effecten vooral op de lange termijn zichtbaar zijn (i.c. professionalisering van de cultuur).

Vrijwel alle schoolleiders waren enthousiast over de effecten en mogelijkheden van interne audits. Sommigen bevestigden dat uit eigen ervaring. Diverse onderwijsleiders gaven aan hiermee direct aan de slag te willen gaan; bij een enkeling ga ik daarover met ze nog nader in gesprek.

Tot slot hebben we met elkaar een casus uitgewerkt van een hypothetische school waar de inspectie onlangs een flink aantal onvoldoendes heeft uitgedeeld. We hebben besproken wat deze school zou kunnen doen via visie-vorming, leiderschap, eigenaarschap, organisatorische kwaliteit en vooral professionele cultuur.

Kortom: Een masterclass dat me weer eens deed beseffen dat, na het HBO, nu ook het VO en het PO staan te trappelen om onderwijskwaliteitsvraagstukken grondig aan te pakken.

24 maart, 2017

door Onderwijs.pro