Interne audits op het Voortgezet Onderwijs

05/06/2013

Omdat over het algemeen de nadruk van mijn werkzaamheden ligt op het bekostigde HBO onderwijs, is het des te leuker om af en toe een project uit te voeren voor andere onderwijssoorten. Zo heb ik vorig jaar gewerkt voor ACTA (Tandartsenopleiding van de Universiteit van Amsterdam de Vrije Universiteit), voer ik momenteel een opdracht uit voor de Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht (Onbekostigd onderwijs) en heb ik de afgelopen drie jaar als projectleider, auditsystemen helpen opzetten voor o.a. Orchidee Scholengroep (VO-onderwijs) en Daltoncollege Zutphen.

De afgelopen twee jaar heb ik ook het Arentheem College in Arnhem begeleid bij het opzetten van een kwaliteitssysteem. Samen met Dick Helders, directeur van een van de Arentheem-scholen en namens de directie portefeuillehouder kwaliteit, heb ik onze opgedane ervaringen eerder dit jaar gedeeld met andere VO-directeuren en managers (zie o.a. ons eerdere blog).

Nu, na twee jaar ervaring, wil Dick graag in contact komen met andere scholen die samen met zijn school het proces verder willen doorlopen en uitbouwen of ervaringen willen delen.  Zijn oproep vindt u hieronder:

 

Oproep tot sparren/samenwerken

Spannend, dat blijft het altijd weer. Medio mei hebben twee teams binnen het Arentheem College in Arnhem/Velp, een scholengemeenschap met praktijkonderwijs, vmbo-basis tot en met gymnasium+, een interne visitatie uitgevoerd. Vorig jaar zijn we daar onder begeleiding van Paul van Deursen mee begonnen. Met als doel om elkaar kritisch aan de tand te voelen en te stimuleren om de kwaliteit te verbeteren en grip te krijgen op onze onderwijsprocessen. Maar de leden van de visitatieteams leren ook veel. Van de locatie die ze bezoeken, maar ook over zichzelf. Als je namelijk in staat bent om bij anderen te toetsen of de PDCA-cyclus doorlopen wordt, en of de kwaliteit onder controle is, weet je ook hoe anderen (bijvoorbeeld de inspectie) naar je onderwijs kijken. Het werken met interne visitaties heeft op alle fronten een lerend effect.

Binnen onze scholengemeenschap hebben we besloten om de interne visitaties jaarlijks terug te laten keren. Hiermee breiden we aantal medewerkers dat in het intern visiteren een training heeft gehad en hierin ervaring op heeft gebouwd, geleidelijk uit. Op deze wijze komt kwaliteitsbewustzijn in de genen van de organisatie. Maar onze ambitie is om dit proces ook een keer met een andere VO-school te doorlopen. Mocht iemand daarover willen sparren, dan staan wij daarvoor open. Neemt u in dat geval contact op met mij.

Vorig jaar heeft Paul van Deursen ons intensief begeleid. Dit jaar heeft hij de training verzorgd en begeleidt ons meer vanuit de achtergrond. En ook dat is goed. Want zo wordt het steeds meer iets van onszelf.

Dick Helders

Directeur Titus Brandsma

 

Tot slot: Voor een overzicht van het dienstenaanbod van de Deursen Onderwijsgroep voor VO, klik hier. 

24 maart, 2017

door Onderwijs.pro