Intervisie opleidingen hersteltraject

18/01/2013

Sinds het nieuwe accreditatiestelsel twee jaar geleden in gang is gezet, staan op de NVAO-site circa dertig opleidingen die een hersteltraject zijn ingegaan op ‘gerealiseerd niveau’.  Een veelvoud staat nog niet op de lijst, maar heeft dit oordeel wel al te horen gekregen.

Wij, Reen Pouwels (senior adviseur bij de hersteltrajecten van Inholland) en ik (Paul van Deursen, projectleider en senior-adviseur bij verschillende hersteltrajecten) hebben een sterke behoefte in contact te treden met andere opleidingen die in een vergelijkbare situatie zitten.

Al deze opleidingen worstelen volgens ons namelijk met vergelijkbare vraagstukken, zoals:

  • Welke concrete afspraken kunnen of moeten we maken met de NVAO en het visitatiepanel?
  • Hoe gaan we om met de spanning tussen enerzijds het aantonen van een hogere gerealiseerde kwaliteit en anderzijds het voorkomen van faalangst bij docenten waardoor zij, “voor de zekerheid” zoveel mogelijk afstudeerwerk afkeuren?
  • Hoe specifiek moet het beoordelingskader zijn? Wat is de professionele ruimte voor de beoordelaars (timmermansoog)?
  • Wat is het relatieve belang van inhoudelijke competenties, onderzoekscompetenties en reflective practitioner-competenties bij het operationaliseren en duurzaam, betrouwbaar en valide borgen van het HBO niveau?

Het lijkt ons zinvol om over dit soort vraagstukken, volledig vertrouwelijk, met collegae van opleidingen in hersteltrajecten te sparren zodat we kennis en ervaring kunnen uitwisselen en misschien, op onderdelen, gezamenlijk kunnen optrekken.

Daarom hierbij een oproep aan

  • collegae van instellingen met opleidingen in een hersteltraject en
  • collegae van opleidingen in een hersteltraject

om mee te praten.

De bijeenkomst vindt plaats op 8 maart 14.30-16.30 bij INholland in Den Haag.

Het spreekt voor zich dat we zeer vertrouwelijk met alle informatie/berichten/vragen omgaan.

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze bijeenkomst dan kan je een mail sturen aan een van ons. Uiteraard gaan we ook daar volledig vertrouwelijk mee om. Mocht je mensen kennen die hier mogelijk in geïnteresseerd zouden kunnen zijn, schroom dan niet ze op deze oproep te wijzen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking en een vriendelijke groet,

Reen Pouwels (sr adviseur Onderwijs&Kwaliteit, afdeling Onderwijsbeleid, Hogeschool Inholland)

Reen.Pouwels@inholland.nl

 

en

 

Paul van Deursen (kwaliteitsadviseur hoger onderwijs).

m 06 226 863 16

paul@deursenonderwijsgroep.nl

www.deursenonderwijsgroep.nl

24 maart, 2017

door Onderwijs.pro