Kwaliteitsborging voor een goede nachtrust in het VO

14/12/2012

Op 6 december jongstleden organiseerde ik, samen met Dick Helders, directeur van het Titus Brandsmacollege in Velp, de workshop “Kwaliteitsborging voor een goede nachtrust”.

Met een groep van13 VO-directeuren, rectoren en bestuurders is aan de hand van twee ervaringen binnen het Arentheem College en de Orchidee-scholengroep besproken hoe het opzetten van interne audits scholen op weg kan helpen om gerealiseerde kwaliteit te behouden en te verbeteren. Het doel was om de ervaringen die ik heb opgedaan in het HBO zoveel mogelijk over te brengen op het VO. Het kwaliteitssysteem van de NVAO binnen het HBO is namelijk in essentie vergelijkbaar met die van de inspectie in het VO.

Interne audits zijn vooral geschikt voor scholen die na een negatief inspectie-oordeel wel willen verbeteren maar niet goed weten waar te beginnen en hoe dit systematisch en gestructureerd aan te pakken.

Ik gaf hierbij aan hoe interne audits kunnen helpen een duurzame kwaliteitscultuur te stimuleren. Aan de hand van 8 eenvoudige stappen kan een intern auditsysteem worden opgezet (lees voor de 8 stappen hier). Mijn presentatie vindt u hier.

Dick gaf aan hoe de HBO-ervaringen met deze werkwijze ten volle zijn benut op zijn VO-school: er is een stap gezet richting een lerende organisatie, docenten en managers leren van elkaar en er worden diepgaande analyses van de didactische problematiek op de school gemaakt. Er zijn ook nog hobbels te nemen: het schrijven van auditrapporten en zelfevaluaties kost nog veel tijd en de rolverstrengeling van collega enerzijds en auditor anderzijds kan verwarrend werken. Toch wilde Dick niet onbenoemd laten dat in de klas merkbaar is hoe docenten beter functioneren vanuit een beter besef van kwaliteit over hun eigen didactiek.

Zowel het Arentheemcollege als Orchidee bevestigden tijdens de workshop de centrale conclusie dat “alles optellend en aftrekkend”, de baten duidelijk opwegen tegen de kosten. Arentheem heeft dan ook besloten om, wederom in samenwerking met de Deursen Onderwijsgroep, met dit systeem van interne audits door te gaan.

Samen met de deelnemers is vervolgens besproken hoe de kennis en ervaring van Arentheem en Orchidee bruikbaar kan zijn om een kwaliteitsimpuls voor meerdere scholen te geven. De deelnemers willen met deze ervaringen èn die van de eigen school verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van (eigen) interne audits en kwaliteitstrajecten. Dat kan door middel van het uitwisselen van casuïstiek en eigen voorbeelden. Daarnaast kan bekeken worden hoe audits tussen verschillende scholen kunnen worden georganiseerd, bijvoorbeeld regionaal of binnen een scholengroep.

De wens om casuïstiek, ervaringen  en valkuilen te delen is aanwezig; de wens om aan kwaliteitscultuur binnen de school te werken wordt volop gedeeld. De groep heeft dan ook afgesproken om een nieuwe bijeenkomst in het voorjaar van 2013 te plannen om hiermee verder te gaan.

24 maart, 2017

door Onderwijs.pro