Kwaliteitsmanagement 2.0 bij NTI

Het afgelopen jaar heeft Hanneke van der Lende van Onderwijs.pro NTI begeleid bij het opzetten van een kwaliteitssysteem t.b.v. accreditaties en het stimuleren van een kwaliteitscultuur. In onderstaande blog bericht het team Kwaliteit van NTI hoe zij dit heeft aangepakt en hoe zij deze ondersteuning ervaren heeft.

Wat is kwaliteit?

Dit is een steeds terugkerende vraag aan ons in de afgelopen periode. Onze hulpvraag aan Onderwijs.pro was hoe wij onze kwaliteitscultuur verder vorm konden geven en stevig konden verankeren binnen de organisatie.

Zowel de Hogeschool als de afdeling hoger onderwijs hebben de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. Dit is natuurlijk een goede ontwikkeling, maar dit vraagt ook veel van onze organisatie: je moet meebewegen en verder professionaliseren. Belangrijke uitdagingen hierbij waren:

  • een stevige positionering van de afdeling kwaliteitsmanagement
  • een duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden voor een efficiënte samenwerking
  • de aanwezigheid van een duidelijke visie met daarbij behorende beleidsdocumenten en criteria, zodat de kwaliteit op basis hiervan aangestuurd kan worden
Een tweeledige aanpak

Hanneke werd zodoende ingezet op de afdeling kwaliteitsmanagement, ter ondersteuning aan ons. De gekozen aanpak was tweeledig. Zo was er behoefte aan:

  1. meer individuele begeleiding; en
  2. werd er gekeken hoe wij onze weg konden vinden in een snel veranderende organisatie.
Individuele begeleiding van de kwaliteitsmanagers

Om te beginnen werd in verschillende gesprekken met zowel management als met ons in kaart gebracht waar de grootste behoefte lag. Als eerste werd onze kennisbehoefte vastgesteld. Er werd gekeken naar onze individuele behoefte, maar ook naar de gemene delers. Op basis hiervan hebben coachingsessies plaatsgevonden op onderwijskundig vlak. We werden onder andere aan het denken gezet over onze leer- en ontwerpprincipes en hoe deze aansluiten op ons didactisch concept. Maar ook hoe onze visie op hoger onderwijs eruitzag en hoe wij toewerken van visie naar eindniveau. Dit heeft zijn uitwerking gevonden in herziene visiedocumenten en een nieuwe opzet voor de zelfevaluatie.

Kwaliteitsmanagement in een snel veranderende organisatie

Het werd al genoemd, maar NTI heeft afgelopen jaren een grote groei doorgemaakt. Door deze groei en verschillende interne structuurwijzigingen was er behoefte aan een duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden binnen de verschillende processen en daarbij behorende producten.

Onder begeleiding van Hanneke hebben we met het RACI-model als uitgangspunt met alle betrokken partijen discussies gevoerd, waarmee we helderheid kregen over de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende functies. Zo kan ieder eigenaarschap nemen over zijn eigen taken en verantwoordelijkheden, wat de kwaliteit van het werk ten goede komt.

Optimaliseren van beleidsdocumenten en kwaliteitscriteria

Daarnaast hadden wij de behoefte om de beleidsdocumenten en kwaliteitscriteria van de Hogeschool aan te scherpen. Als Hogeschool hebben wij veel formats die van toepassing zijn op verschillende processen binnen diverse opleidingen. Deze zijn heel waardevol binnen het kwaliteitszorgsysteem en zijn daarom samen met Hanneke kritisch bekeken en geoptimaliseerd.

Een mooi resultaat

Door de individuele coaching, heldere afspraken over taken en verantwoordelijken en nieuwe beleidsdocumenten/formats is in korte tijd een belangrijke slag gemaakt in het optimaliseren van de kwaliteitscultuur binnen de Hogeschool. Dagelijks stellen wij ons de vraag: “wat verstaan wij onder kwaliteit?” wanneer we kijken naar de eisen die wij stellen aan de kwaliteit van de opleidingen en de criteria die wij daarvoor opstellen. De inbreng en expertise van Hanneke waren hierbij van grote waarde, waarvoor onze hartelijke dank!

Team Kwaliteitsmanagement, Hogeschool NTI

15 april, 2019

door Onderwijs.pro