Kwaliteitszorg next step: instellingsaccreditatie

Axel Aerden, directeur NVAO

Op donderdag 6 juni organiseerde ik, samen met Lisette Winsemius van de HvA en Paul Nieuwenhuis van Saxion, het NNK-congres: Accreditatie: the next step.
Tijdens het congres, wat onder voorzitterschap stond van Marcel de Haas (Haagse Hogeschool), was de centrale vraag: ‘Waar moet het naar toe met het accreditatiestelsel?’

Deze vraag wilden we beantwoorden vanuit drie perspectieven:

  1. Het Vlaamse accreditatiestelsel is een aantal jaren geleden gewijzigd. Daar wordt nu gewerkt met een instellingsreview.
  2. De Hogeschool van Amsterdam, de LOI en de Hogeschool der Kunsten Den Haag doen mee aan de pilot instellingsaccreditatie. Doel van deze pilot is ervaring op te doen met enerzijds het terugdringen van de administratieve last en anderzijds te ervaren hoe op een andere manier aan de verplichting van accreditatie kan worden voldaan.
  3. Het ministerie van OCW voert tegelijkertijd een verkenning uit naar hoe een betere balans kan worden gevonden tussen kwaliteitsborging van opleidingen enerzijds en ervaren administratieve lastendruk anderzijds.

Samen met circa 60 geïnteresseerde kwaliteitsadviseurs, onderwijskundigen, VBI-ers, mensen van de Vereniging Hogescholen, etc. discussieerden we de hele middag over deze vragen.
De sprekers tijdens het congres waren:

  • Axel Aerden – directeur afdeling Vlaanderen NVAO
  • Anneke Vierhout – Hogeschool van Amsterdam
  • Martin Prchal – Hogeschool der Kunsten Den Haag
  • Maaike Jonker – LOI
  • Gerben Kerkhof – ministerie van OCW

Het zeer uitgebreide verslag van deze bijeenkomst is te vinden op de website van Wiep Koehoorn.

Over Onderwijs.pro

Onderwijs.pro is het adviesbureau op het gebied van onderwijskwaliteit en onderwijskunde voor bedrijfsopleidingen, het HBO, MBO, en PO/VO. Wij leveren projectleiders, adviseurs, schrijvers van beleidsdocumenten, auditoren en onderwijskundig ontwikkelaars en helpen werknemers, branche-organisaties en bedrijven bij leer-werktrajecten. Wij denken graag met u en uw organisatie mee hoe u de volgende kwaliteitsstap kunt zetten.

05 juli, 2019

door Paul van Deursen