Landelijke bijeenkomst Opleidingscommissies als strategische gesprekspartner voor onderwijskwaliteit

Afgelopen donderdag heb ik, in samenwerking met Gea van Zutven van Fontys een landelijke NNK netwerkbijeenkomst gehouden over Opleidingscommissies.

Doel van deze bijeenkomst was in kaart te brengen waar de OC’s, driekwartjaar na de invoering van de wet versterking bestuurskracht staan. Hoe strategisch werken ze al met de opleidingen samen?, hoe strategisch zijn hun adviezen al? En waar lopen ze in de praktijk tegenaan?

De bijeenkomst werd ingeleid door 5 sprekers:

  • Opleidingsperspectief: Caroline Leeuwenkamp, opleidingsmanager HRM van de Hogeschool Utrecht.
  • Studentperspectief: Rik van Veghel, studentlid OC journalistiek en Bjarn Brunenberg en Iben Damen studentleden OC Bedrijfskunde MER Fontys.
  • Inspectieperspectief: Referent mw Martine Pol-Neefs, inspecteur hoger onderwijs en auteur van het onderzoeksrapport ‘Recht van Spreken’ over OC’s in het hoger onderwijs.

Het tweede deel van de bijeenkomst hebben de deelnemers met elkaar geïnventariseerd waar mogelijkheden voor OC’s liggen voor strategische samenwerking met het management, de curriculumcommissie, de examencommissie en de beroepenveldcommissie.

Wiep Koehoorn heeft het uitgebreide verslag van de bijeenkomst geschreven. Dat vindt u hier

Meer weten over het onderzoeksrapport “Recht van spreken”? Klik hier

Heeft u vragen over de OC voor de inspectie? M.w. Pol-Neefs is graag bereid ze te beantwoorden: m.pol@owinsp.nl

Wilt u als OC ervaringen, formats, evenementen uitwisselen? www.opleidingscommissies.nl

Geïnteresseerd in de inhouse leergang “De OC als strategische kwaliteitspartner?”, klik hier

Ik blik terug op een uiterst inspirerende bijeenkomst en wil via deze weg zowel de sprekers als de deelnemers hartelijk danken voor hun actieve bijdrage. We zijn met zijn allen weer een stapje verder gekomen rond dit, voor onderwijskwaliteit belangrijke, thema.

Paul van Deursen

 

16 april, 2018

door Onderwijs.pro