Onderwijskundig Leiderschap is veel meer dan de boel managen!

Op 27 maart 2018 vond de eerste dag van de basisleergang onderwijskundig leiderschap plaats. Wij willen graag ons enthousiasme en onze ervaring van dag 1 met u delen.

Echte vernieuwingen of verbeteringen in het onderwijs betreffen veelal grootschalige projecten waarbij de hele organisatie betrokken is. Wij ervaren dat deze vernieuwingen regelmatig moeizaam verlopen. Een van de redenen is het gebrek aan onderwijskundig leiderschap. Het leiderschap bij opleidingen lijkt dan meer op het managen van mensen en middelen waarbij een duidelijke visie op onderwijs en organisatie ontbreekt.

Er wordt veel gevraagd van de onderwijskundig leider. Reden genoeg om onderwijskundig leiders te ondersteunen in hun rol.

Kleine greep uit het programma
Tijdens de leergang wordt bijvoorbeeld ingegaan op de verschillende vormen van leiderschap, de onderwijskundig leider wordt gepositioneerd en het wordt zichtbaar hoe de onderwijskundig leider zich hiertoe verhoudt. Ook bespreken we hoe de onderwijskundig leider mensen meekrijgt. Daarnaast is er aandacht voor onderwijskundige en leerpsychologische principes. Hoe kan een onderwijskundig leider met deze principes een curriculum ontwerpen en sturing geven aan ontwerpen en ontwikkelen?

Deelnemers zeiden hierover: ‘Goede inleiding op onderwijskundige thema’s en tools. Deze zijn meer gaan leven.’

 

Voorbeeld van dag 1
Samen met 12 onderwijskundig leiders uit het hbo zetten we theorie en praktijksituaties om in praktische oefeningen. Zo werd gesproken over verschillende motieven van weerstand en de kunst om reacties van docenten niet direct te veroordelen. Hoe komt de onderwijskundig leider erachter wat iemand werkelijk bedoelt? Hoe krijgt hij de ‘lastige’ personen mee in het verandertraject? Tijdens de leergang worden handvatten aangeboden om hiermee om te gaan.

Deelnemers zeiden hierover: ‘Oefenen, dialoog, uitwisselen van ervaring, het was heel nuttig!’

Van verbeteren en veranderen naar transformeren
Bovenstaande is een beknopte weergave van dag 1 waarbij de focus ligt op verbeteren en veranderen en hoe de onderwijskundig leider hieraan richting kan geven. Op dag 2 wordt ingegaan op derde orde verandering. Wat doet de onderwijskundig leider als het roer volledig omgaat?

Wil je graag met andere onderwijskundig leiders bouwen aan je kennis en vaardigheden en wil je graag deelnemen aan de leergang? Kijk dan op www.onderwijs.pro/opleidingen

Op 18 september en 30 oktober 2018 vindt de volgende basisleergang onderwijskundig leiderschap plaats!

09 april, 2018

door Onderwijs.pro