Onderzoek en HBO niveau

11/04/2012

Onderstaande is een voorpublicatie van het “manifest beoordeling scripties in het hoger onderwijs”. Met dit manifest willen wij een discussie over het HBO niveau en de rol hierbinnen van verschillende soorten onderzoek op gang brengen. 

 

Hoe moet een scriptie binnen het hoger onderwijs worden beoordeeld? Elke opleiding worstelt in mindere of meerdere mate met deze vraag. In ons werk als lector bij Avans en kwaliteitsadviseur bij opleidingen van verschillende hogescholen, komen wij deze vraag steeds weer tegen. Er is sprake van onduidelijkheid bij de beoordelaars, de studenten en de accreditatiecommissies.

De praktijk leert dat slechts een enkeling op de hoogte is van de criteria waarop een scriptie beoordeeld moet worden. Dit wordt met name veroorzaakt door twee factoren: de vaagheid van de officiële criteria  (de Dublin Descriptoren) en de dominantie van de empirisch-analytische onderzoekstraditie. De eerstgenoemde factor (de vaagheid van de criteria) wekt verbazing. Vanuit de   wetenschapsfilosofie en methodologie kunnen namelijk eenvoudig meer eenduidige criteria worden geformuleerd, zoals die bijvoorbeeld zijn te vinden in de scriptiebarometer (zie www.mindmanagement-academy.nl). Ook de tweede factor (de dominantie van de empirisch analytische onderzoektraditie) wekt verbazing. Hoe is het mogelijk dat studenten veelal opgeleid worden alsof er maar één type onderzoek is? Het gevolg: kennisgebrek over de andere vormen van onderzoek bij studenten en docenten en gebrek aan kennis over het beoordelen van scripties.

Het wordt de hoogste tijd dat deze onduidelijkheid verdwijnt en dat studenten (en dus opleidingen) op basis van eenduidige criteria worden beoordeeld, waarbij open wordt gestaan voor andere vormen van onderzoek. Dat betekent óf bijscholing voor de docenten binnen het hoger onderwijs óf het uitbesteden van de scriptiebeoordeling aan derden, zoals het COBO (de Commissie Onafhankelijke Beoordeling Opleidingen).

Om bij te de dragen aan een oplossing voor deze problematiek komen we binnenkort met een artikel waarin we uiteen proberen te zetten hoe in onze ogen een scriptie beoordeeld moet worden. We hopen daarmee een vruchtbare discussie is gang te zetten en bij te dragen aan het verhogen van de praktische relevantie én het theoretische niveau van het hoger onderwijs in Nederland.

Dr. Paul Delnooz, lector Avans

Dr. Paul van Deursen, kwaliteitsadviseur

Voor meer informatie, zie ook:

Cursus scriptie en afstudeerniveau voor leden van examencommissies, afstudeercommissies en curriculumcommissies.

www.mindmanagement-academy.nl voor informatie over de scriptiebarometer en Commissie Onafhankelijke Beoordeling Opleidingen.

24 maart, 2017

door Onderwijs.pro