Onderzoek naar de invloed en wijze waarop teams examinatoren met elkaar samenwerken

05/03/2014

Het zal niemand ontgaan zijn dat de kwaliteit van toetsing van het eindniveau in het hoger onderwijs onder het vergrootglas ligt. Terecht, want de waarde van een diploma wordt voornamelijk bepaald door het vertrouwen dat anderen erin hebben (Onderwijsraad, 2010). Commotie ontstond toen de Inspectie van het Onderwijs (2009) oordeelde dat de wet- en regelgeving rond het afstuderen bij een aantal opleiding onvoldoende werd nageleefd. Dit oordeel resulteerde in de behoefte om de kwaliteit van het toetsbeleid te verbeteren. Inmiddels is de behoefte omgezet in concrete acties, waaronder het verhogen van de kwaliteit van de examinator.  Waar vroeger de begeleiding en beoordeling van het eindniveau vrijwel individueel verliep, wordt tegenwoordig een beleid gestimuleerd waarbij teams examinatoren op een transparante wijze met elkaar samenwerken om studenten te laten afstuderen middels een valide en betrouwbaar oordeel op het beoogde eindniveau. Hiermee wordt voorkomen dat studenten een diploma krijgen die zij niet verdienen.

Ik, Liza Goos, stagiaire van de Deursen Onderwijsgroep en tevens Master-student Onderwijskunde, besteed in mijn afstudeerthesis aandacht aan de wijze waarop teams examinatoren met elkaar samenwerken en in hoeverre de wijze van samenwerken invloed heeft op de examenkwaliteit. Gaat het om de intensiteit van de inhoudelijke debatten?  de mate waarin examinatoren elkaar feedback geven? of zijn er mogelijk andere doorslaggevende teamleerprocessen van belang bij het verbeteren van de  examenkwaliteit? Middels vragenlijsten geven examinatoren aan hoe de samenwerking tussen examinatoren in de opleiding verloopt. Aan de hand van grote hoeveelheid data van Saxion-opleidingen wordt onderzocht welke teamleerprocessen bepalend zijn bij het creëren van examenkwaliteit. De examenkwaliteit is in de thesis geoperationaliseerd als de betrouwbaarheid, validiteit en transparantie van het gehele afstudeerprogramma en wordt door de examencommissie beoordeeld. Het onderzoek, welke in juni wordt afgerond, kan hogescholen en opleidingen inzicht geven in de wijze waarop zij in opleidingsteams de examenkwaliteit kunnen verbeteren.

Zodra de eerste resultaten bekend zijn, zal ik u nader informeren.

 

Deursen Onderwijsgroep,

Liza Goos

liza@deursenonderwijsgroep.nl

24 maart, 2017

door Onderwijs.pro