Perceptieonderzoek kwaliteitscultuur

16/04/2012

Bijgaand paper van Jan Kleijnen, Diana Dolmans, Jos Willems en Hans van Hout, gepresenteerd tijdens onderwijsresearchdagen in 2011 is een beschrijving van een kwalitatief onderzoek naar opvattingen, percepties en waarden van (staf)docenten over kwaliteitszorg binnen teams in het Hbo.

Ik kende het paper tot op heden niet en was blij verrast met enkele van de conclusies, i.c.

“1. Juist in de opleidingen waar kwaliteitszorg systematisch wordt uitgevoerd en onderdeel is van het dagelijkse werk, zien de respondenten de positieve effecten. Bij de andere opleidingen worden deze positieve effecten niet gezien. Daar worden wel activiteiten van kwaliteitszorg uitgevoerd maar die zijn niet effectief doordat zij niet systematisch worden uitgevoerd en geen onderdeel zijn van het dagelijkse werk.

2. De opvattingen van opleidingen over kwaliteit blijken direct gekoppeld te zijn aan opvattingen over het doel van onderwijs en gericht te zijn op het continu verbeteren en vernieuwen van het primair proces. Externe standaarden hebben daarbij slechts een indicatieve functie.

3. De organisatiecultuur en de organisatiewaarden hebben invloed op het systematisch uitvoeren en de effectiviteit van kwaliteitszorg, althans wanneer deze organisatiewaarden in praktijk worden gebracht. Een kwaliteitscultuur waarin deze waarden dominant in praktijk worden gebracht, is een goede voedingsbodem voor kwaliteit. Een dergelijke kwaliteitscultuur heeft in hoge mate het karakter van een lerende organisatie.

4. Tenslotte laat het onderzoek zien dat er bij de minder effectieve opleidingen een kloof bestaat tussen wat aangenomen wordt om te doen (espoused theory) en de daadwerkelijke uitvoering (theory in practice). Vaak zijn docenten niet in een positie om de structurele condities voor kwaliteit in hun opleiding te veranderen. Bij de minder effectieve opleidingen spelen structurele kenmerken en ontwikkelingen binnen de opleiding mogelijk een rol. Te denken valt aan recente fusies, reorganisaties of herzieningen van het curriculum, een onverwachte groei of afname van de instroom, een management dat te weinig keuzen maakt of onvoldoende materiële of immateriële mogelijkheden voor selectie of scholing van het personeel of voor huisvesting en faciliteiten.”

Meer informatie over kwaliteitscultuur, zie ook eerder blog

Harry Vos

Harry@deursenonderwijsgroep.nl

24 maart, 2017

door Onderwijs.pro