Regisseren, bewaken en borgen van het hbo-niveau met behulp van OnStage

18/04/2013

Veel opleidingen in het Hoger Onderwijs staan voor de grote uitdaging het eindniveau te verhogen en dit niveau vervolgens duurzaam te borgen. Het afstudeerniveau moet onomstotelijk en transparant kunnen worden aangetoond, de plaats van praktijkgericht onderzoek  binnen de stage en het afstuderen moet eenduidig zijn vormgegeven, stagetoetsen en afstudeerexamens moeten alle competenties aantoonbaar op een betrouwbare en valide manier afdekken en examencommissies hebben een zware verantwoordelijkheid bij het borgen van het eindniveau en de toetskwaliteit.

Met deze opgave zien opleidingsteams zich voor de taak hun stage- en afstudeerorganisatie conform de eisen van de NVAO en de WHW in te richten.

Maar hoe kun je als hogeschool en als opleiding ervoor zorgen dat de randvoorwaarden voor deze zaken op orde zijn? Hoe zorg je ervoor dat  de nieuwe rollen die de examencommissie, toetscommissie, curriculumcommissie, management en de docenten op zich moeten nemen voor lange termijn binnen de gehele onderwijsorganisatie landen? Hoe vind je een passende aanpak voor het verhogen van het niveau? en hoe vind je een oplossing voor de uitdagingen waar de stage- en afstudeerorganisatie sinds jaar en dag al voor staat: gebrek aan stuurinformatie, overzicht en hulpmiddelen om het afstudeerproces en het stageproces optimaal te kunnen regisseren, bewaken en borgen?

Om duurzaam het eindniveau en de stagekwaliteit van de opleiding te kunnen borgen, zijn vaak ingrijpende aanpassingen rond de stage- en afstudeerorganisatie noodzakelijk. Bij de implementatie van veranderingen in de stage- en afstudeerorganisatie moeten opleidingen een groot beroep doen op de ondersteunende diensten, bedrijfsvoerders en beschikbare informatievoorziening. Uitgerekend anno 2013, waar opleidingen meer dan voorheen aan moeten tonen dat ze het hbo-eindniveau en het stageniveau op een betrouwbare en valide wijze toetsen, moeten bedrijfsvoerders, ondersteuners, ICT-medewerkers en docenten elkaar deelgenoot maken van de vraagstukken èn de oplossingen rond deze stage- en afstudeerorganisatie. Ze hebben elkaar harder nodig dan ooit.

Een voorbeeld van hoe bedrijfsvoering en onderwijspraktijk elkaar goed aanvullen in de aanpak van de stage- en afstudeervraagstukken, vinden we bij domein Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam (Amsterdam School of Health Professions). Het domein heeft in 2011 de onderwijsapplicatie OnStage aangeschaft, een applicatie die zowel de docenten, als de studenten, als de afstudeercoördinator, als de opdrachtgevers, als de examencommissie in staat stellen het stage- en afstudeerproces te regisseren, bewaken en borgen. OnStage is een digitale casemanager, waarbinnen zowel de onderwijslogistieke kant van de stage- en afstudeerorganisatie, als de onderwijskundige/-inhoudelijke kant ondergebracht worden. De applicatie is niet alleen een digitaal dossier, waar alle benodigde stukken voor accreditatie opgeleverd en beoordeeld worden, maar ook een middel waarmee de examencommissie daadwerkelijk de regie kan voeren over de stage- en afstudeerprocessen en de verschillende rollen in het proces.

Eind februari 2013 hebben de Deursen Onderwijsgroep en Xebic Onderwijs, ontwikkelaar en leverancier van OnStage, voor het eerst samengewerkt bij de implementatie van het afstudeerproces in OnStage voor de opleiding Fysiotherapie van de Hogeschool van Amsterdam. De aanleiding voor de implementatie, geïnitieerd door de coördinator beroepsopdrachten, was het terugbrengen van de tijdrovende papieren rompslomp rond de afstudeerorganisatie en het kunnen sturen van studenten (-teams) tijdens het sollicitatieproces bij opdrachtgevers. Daarnaast zag men de implementatie onder meer als een kans de overdrachtelijkheid van afstudeerdossiers en voortgangsbewaking van studenten tijdens het afstuderen te verbeteren om mogelijke uitval en langstuderen waar mogelijk te voorkomen.

Als onderdeel van de procesinrichting in OnStage, vond een simulatiesessie plaats. Daarbij waren programmamanagement, de coördinatoren, enkele examinatoren, Kitty Kok van Xebic Onderwijs, ikzelf namens de Deursen Onderwijsgroep en de examencommissie aanwezig. Het doel van de simulatiesessie was het werkproces rond het afstuderen samen te doorlopen, te bespreken, te beoordelen. Het was mijn rol bij de simulatiesessie de punten waar het proces beter zou kunnen aansluiten bij de eisen van de WHW en accreditatie in kaart te brengen.  Senior consultant Kitty Kok paste vervolgens samen met de coördinator beroepsopdrachten de procesinrichting hierop aan. Het eindresultaat was een accreditatie en WHW-proof procesinrichting waarbij de studenten en docenten op transparantie wijze online kunnen samenwerken aan het afstudeeronderzoek of –project en een transparante wijze van beoordelen, waarbij ook het vier-ogen-principe geborgd is en de examencommissie haar niveau- en kwaliteitsbewakende rol gemakkelijker kan uitvoeren.

Voor veel opleidingen die ik, of anderen van de Deursen Ondewijsgroep, begeleid, is het opstarten van een verbeter- of hersteltraject een grote stap in de richting van het professionaliseren van de onderwijsorganisatie en het stimuleren van een passende kwaliteitscultuur.

Voor de opleidingen die Xebic begeleid, is de ingebruikname van OnStage een stap in de richting van verbetering van de stage- en afstudeerorganisatie. Door samen op te trekken bij implementaties van OnStage, streven Deursen Onderwijsgroep en Xebic Onderwijs naar een duurzaam, WHW- en NVAO-proof  resultaat voor hogescholen, zowel op het front van onderwijsorganisatie en –ondersteuning als op het front van onderwijsinhoud en kwaliteitscultuur.

Bent u benieuwd hoe OnStage ook uw docententeam(-s) verder kan ondersteunen bij de borging van het hbo-niveau? Neem dan contact op met Paul Schreuder (pschreuder@xebic.com) of Kitty Kok (kkok@xebic.com).

Bent u benieuwd hoe de Deursen Onderwijsgroep uw opleiding kan ondersteunen richting accreditatie , kwaliteitscultuur en professionele organisatie? neem dan contact op met Paul van Deursen (paul@deursenonderwijsgroep.nl).

Kijk voor meer informatie over Xebic Onderwijs op www.xebic.com.

24 maart, 2017

door Onderwijs.pro