Resultaten enquête professioneel samenwerken

31/08/2011

Enkele maanden geleden heeft de Deursen Onderwijsgroep, in samenwerking met Vidu (www.vidu.nl) de elektronische vragenlijst over professioneel samenwerkende onderwijsteams uitgezet.

Wij hebben dit gedaan om meer inzicht te verkrijgen in de mate waarin bestaande onderwijsteams aan de verschillende eigenschappen van professionele samenwerking voldoen. Wij wilden aan de hand van de resultaten antwoorden formuleren op vragen als:

  • Werken onderwijsteams op dit moment voldoende professioneel samen?
  • Welke aspecten van teamsamenwerking verlopen goed? Welke wat minder?
  • Welke onderdelen zijn cruciaal, welke “slechts” belangrijk en welke irrelevant?

Inmiddels hebben 45 mensen de enquête voor hun team ingevuld (24 uit wo/hbo, 10 mbo, 8 vo en 3 po) en tekent zich een eerste beeld af.

In de rapportage, die u aan het eind van dit blog kunt downloaden, vindt u de resultaten. Ik hoop dat u met deze resultaten informatie in handen hebt om met uw team een volgende stap te kunnen zetten op weg naar verdere professionalisering. Aan de hand van de resultaten kunt u met uw team bespreken welke onderdelen bij u goed en minder goed gaan en hoe zich dat verhoudt tot andere teams. Op basis van deze bespreking kunt u vervolgens gerichter gaan werken aan de verdere professionalisering van uw samenwerking.

Deze enquête is een korte versie (quick-scan) van een uitgebreide vragenlijst die onderdeel vormt van de leergang “professioneel samenwerken in de professionele onderwijsorganisatie” (zie ook brochure). Deze leergang prikkelt bestaande teams hun samenwerking op een nieuwe manier te bekijken. Het helpt teams hun professionele ruimte te pakken, op te rekken en vorm te geven. Als u meer informatie over deze leergang wilt, of in de uitgebreide vragenlijst geïnteresseerd bent, kunt u, geheel vrijblijvend hierover contact met mij opnemen.

Ik wens u veel succes met de verder professionalisering van uw team.

Klik hier voor het resultatenrapport

 

Dr. Paul van Deursen

Deursen Onderwijsgroep BV

www.deursenonderwijsgroep.nl
06-226 863 16

24 maart, 2017

door Onderwijs.pro