Samenwerking met CIIO

Instellingen die MBO-opleidingen aanbieden, moeten vanaf augustus 2018 (streefdatum) werken met gevalideerde examens. Het werken met valide exameninstrumenten gaat gelden voor de herziene kwalificaties (vanaf 1/8/2016), voor zowel de bekostigde als niet-bekostigde MBO-opleidingen.

MBO-instellingen kunnen via 3 routes komen tot een valide exameninstrument. Deze manieren zijn gevat in een routekaart (zie afbeelding). Bij route 1 en route 3 is een externe certificerende autoriteit betrokken, die de MBO-instelling toetst op organisatie- en proceseisen (alleen route 1) en producteisen (route 1 en 3).

Eén van die certificerende autoriteiten, CIIO  is voor de inzet van toetsdeskundigheid de samenwerking aangegaan met Onderwijs.Pro. De professionals van CIIO en Onderwijs.Pro weten elkaar niet alleen goed aan te vullen qua competenties, ze werken ook vanuit overeenkomstige leidende principes. Zoals het duurzaam vergroten van de kwaliteit van onderwijs, onder meer door de gerichte inzet van gedegen kennis en kunde en door het versterken van het reflecterend vermogen van de professionals binnen de klantorganisatie.

Meer weten over de certificering van uw examenorganisatie en/of validering van uw examenproducten? Lees meer op de website van CIIO, neem contact op met Onderwijs.Pro of Léon van der Meij (CIIO).

26 maart, 2018

door Onderwijs.pro