Samenwerking met Twynstra Gudde Interim Management

Onderwijs.pro en Twynstra Gudde Interim Management werken strategisch samen. Hierdoor kunnen beide organisaties maximaal van elkaars expertise en capaciteit gebruik maken. Bijkomend voordeel voor Onderwijs.pro is dat wij de opleidingen nog vollediger dan tot nu toe het geval was, kunnen bedienen. Wij konden dat al op het gebied van onderwijskundig advies, kwaliteitsvraagstukken, verandervraagstukken, audits en trainingen. Door de samenwerking kunnen we dat nu ook op het gebied van verander-, lijn-, financieel-, logisitiek- en ICT-management en vraagstukken rond governance. De eerste twee projecten waar we samen optrekken (TU Eindhoven en ROC West Brabant) zijn al van start gegaan.

In onderstaand blog vertelt Beata Neerhoff over de samenwerking vanuit TG-perspectief.

Samen werken of samenwerken

You need one

Whoever you are

Whatever you call it

Call it a family

Call it a tribe

Call it a network

Call it a clan

Kent u dat? Dat u naar uw eigen organisatie kijkt en ziet dat er enorm hard wordt gewerkt door in- en externe medewerkers. En dat het gevoel u bekruipt dat u naar een groep kikkers in (en om) een kruiwagen kijkt? Iedereen werkt hard en met passie maar het resultaat is niet wat u er van had gehoopt en verwacht. Samen werken is geen samenwerken. Ik zie het regelmatig gebeuren in de organisaties waar ik opdrachten uitvoer of waarmee ik in gesprek ben omdat ze vragen hebben aan ons bureau.

Als interim- of programmamanagers namens Twynstra Gudde in een organisatie aan het werk zijn ontstaan regelmatig vervolgvragen in relatie tot de opdracht die ze daar uitvoeren. En dan wordt hen of ons bureau de vraag gesteld of we een mens of organisatie kennen die het gevraagde kan leveren. Heel prettig als een opdrachtgever je bij een dergelijke vraag betrekt. Want met een beetje geluk heb je invloed op de vraagformulering én op het vinden van  een passende oplossing. En in meerdere opzichten uitdagend. Want hoe zorg je er voor dat de aanpak van ‘de nieuwe’ aansluit bij de beweging die al in gang is gezet, zowel inhoudelijk als qua vorm. En zo geen trendbreuk veroorzaakt of mensen in verwarring brengt omdat een andere richting wordt gekozen. En ook belangrijk hoe zorg je dat de verwachtingen realistisch zijn en de opdrachtgever weet wat hij kan verwachten en wat niet. Enerzijds vraagt het om investeren in de relatie met de opdrachtgever. Om te kunnen bespreken in welke setting de vraag speelt en welke oplossingen passen. Anderzijds betekent het veel investeren in ons netwerk, veel mensen met verschillende disciplines leren kennen en zorgen dat je ze goed kent, persoonlijk zowel als professioneel. En omdat niet elke opdrachtgever en elke vraag hetzelfde zijn, vraagt het om een breed palet aan mensen met evenzovele oplossingsmogelijkheden. Om van samen werken samenwerken te maken.

Als partner bij Twynstra Gudde Interim Management voel ik me verantwoordelijk voor het leveren van de best mogelijke oplossing. Daarom ben ik altijd op zoek naar ‘hoe het ook kan’. En wil ik indien nodig ook oplossingen kunnen leveren die buiten onze primaire scope vallen. We werken hiervoor samen met interim managers, onze collega´s van Twynstra Gudde advies en Adviestalent. Dan blijft er niet veel meer te wensen over zou je denken.

Tot ik sprak met Paul van Deursen en Chhetri Ober, de directeuren van Onderwijs.pro. Die op een voor mij herkenbare wijze kijken naar de (onderwijs)wereld en daar prachtige opdrachten uitvoeren met een zeer deskundig team. En die qua werk en werkwijze aanvullend zijn op het palet dat wij kunnen bieden. En dan gaat het snel. Enkele inspirerende bijeenkomsten later zijn we ‘in business’. En bedienen we ons beider opdrachtgevers met de best mogelijke mensen en oplossingen. En leren we met en van elkaar. Samenwerken optima forma. You need this too!

Twynstra Gudde Interim Management

Beata Neerhoff

10 juli, 2018

door Onderwijs.pro