SBO congres toetsing en examinering in HO

14/05/2014

Gisteren vond het SBO congres over toetsing en examinering plaats. Ik was uitgenodigd daar de zogenaamde “lange masterclass” te verzorgen. Dit deed ik samen met mijn collega Paul Delnooz.

In het eerste deel van deze workshop ben ik ingaan op actuele accreditatievragen als:

 • Hoe beoordeel je het HBO niveau op een transparante, betrouwbare en valide wijze?
 • Wat wordt precies bedoeld met dit niveau?
 • Welke onderdelen moeten hierin terug te vinden zijn? Uit welke elementen moet het afstudeerkader bestaan?
 • Wat bedoelen we precies als we het hebben over een visie op het beroep, een visie op onderzoek en een visie op reflective practitioner?
 • Wat is de relatie tussen de visie (standaard 1) van een opleiding en het afstudeerkader (standaard 3)?
 • Waar in het programma is het eindniveau te meten?
 • Welke toetsvormen zijn daarvoor geschikt?
 • En hoe zorgt je ervoor dat deze metingen betrouwbaar en valide zijn?

Mijn presentatie vindt u hier.

In het tweede deel zoomde Paul Delnooz in op een specifieke onderdeel van het HBO niveau: “Het kritisch, creatief, onderzoekend vermogen”. Vragen die aan de orde kwamen waren:

 • Hoe innovatief, kritisch en/of praktisch kan of moet onderzoek op HBO niveau zijn?
 • Waarom hebben (de meeste van) onze studenten  op dit moment nog een onvoldoende kritisch, creatieve onderzoekende houding?
 • Wat betekent het stellen van kritisch-analytische eisen aan studenten voor ons programma en onze onderzoeksdocenten?
 • Hoe kan je bevorderen dat de kritisch-analytische onderzoekende houding beter tot haar recht komt?

Als achtergrondinformatie voor onze presentaties hebben wij ook enige relevante artikelenverzameld en CV’s geleverd.

Na afloop van de masterclass was het podium aan Paul Zevenbergen van het bestuur van de NVAO. Hij ging in op actuele accreditatie-onderdelen, zoals de scheiding tussen afstudeerniveau en toetsing, de veranderingen in de hersteltermijnen, de training voor voorzitters van auditcommissies en de clusteraccreditaties. Hij benadrukte, ook refererend naar mijn presentatie, dat het veel belangrijker is vanuit een eigen visie en profilering het beoordelingskader op te zetten dan te wachten op extern aangeleverde checklisten van NVAO, VBI of commissie Dunnewijk. Ook onderstreepte hij het belang van het zogenaamde timmermansoog en eigenaarschap bij resp. van  (eind)beoordelingen boven het gebruik van afvinklijsten.

24 maart, 2017

door Onderwijs.pro