Stand van zaken Tandprothetiek

Het beroep van de tandprotheticus is enorm in ontwikkeling door o.a. demografische en technologische ontwikkelingen. Het beroepsprofiel van tandprotheticus uit 2005 sloot niet meer aan op de beroepspraktijk. Onderwijs.pro heeft in de afgelopen maanden het beroepsprofiel geactualiseerd. Het nieuwe beroepsprofiel is toekomstbestendig en zorgt er voor dat Tandprothetiek als beroepsgroep goed wordt gepositioneerd in het domein van de mondzorg, naast de mondhygiënist en tandarts. Inmiddels is het beroepsprofiel goedgekeurd door het bestuur van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT).

De opleiding Tandprothetiek is op dit moment een vierjarige zaterdagopleiding. Het beroep van tandprotheticus wordt in de wet beschermd en valt onder dezelfde wet als bijvoorbeeld logopedie en mondhygiëne. Echter is de opleiding nog geen officiële hbo opleiding. Om een erkenning te krijgen dat de opleiding Tandprothetiek voldoet aan het hbo niveau heeft Onderwijs.pro de opleiding in de afgelopen maanden geholpen bij het indien van een valideringsaanvraag bij het NLQF (Netherlands Qualification Framework). De validering van het NLQF geeft aan dat de opleiding voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen om een opleiding aan te bieden. In de komende maand wordt de inschalingsaanvraag ingediend bij het NLQF voor het programma van de opleiding op niveau 6 (bachelor).  

Onderwijs.pro helpt graag bij het indienen van de validerings- en inschalingsaanvraag bij het NLQF. 

Wilt u meer weten over het NLQF? Bekijk dan de animatie

 

04 mei, 2018

door Onderwijs.pro