Toetsvalidatie exameninstrumenten mbo

Onderwijs.pro is hard op weg een specialist te worden in kwaliteitsopbouw en -ondersteuning in het beroepsonderwijs. Wij voeren diverse trajecten uit in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs, van curriculumontwikkeling tot leiderschapstraining en sinds kort ook toetsvalidatie van mbo-exameninstrumenten. Dit doen wij in samenwerking met CIIO, een van de toegewezen certificeerders voor het mbo. Net als bij Onderwijs.pro staat bij CIIO kwaliteit en professionaliteit voorop. Onderwijs.pro, dat het onderdeel ‘producteisen’ van de validatie uitvoert, ontwikkelde een Validatielijst mbo-toetsinstrumenten. Deze lijst kan op twee niveaus worden ingezet: bij de validatie van losse instrumenten maar ook als onderdeel van een dossiervalidatie, waarin alle instrumenten binnen een kwalificatiedossier -zowel individueel als in samenhang- worden getoetst. In mei is met succes het MBO-college van LOI gecertificeerd. Onderwijs.pro toetste daarvoor acht volledige dossiers met in totaal bijna 50 exameninstrumenten. LOI had gekozen voor een uitgebreide toetsing op dossier- en instrumentniveau en kreeg daardoor van CIIO-Onderwijs.pro ook waardevol toetstechnisch en onderwijskundig advies over de exameninstrumenten.

Wij zetten onze expertise op het gebied van MBO-toetsing ook graag in om examencommissies of onderwijsteams te ondersteunen. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.

06 juni, 2018

door Onderwijs.pro