VO-audits: Een spiegel voor je school

12/03/2015

De afgelopen zeven jaar hebben mijn collega Harry Vos en ik VO scholen begeleid bij het opzetten van interne auditsystemen. We hebben dat gedaan in Groningen, in Zutphen (3 scholen), in Arnhem (5 scholen) en Elst.  Vanuit Arnhem is Dick Helders, directeur Titus Brandsma in Velp, portefeuillehouder kwaliteit. Vanuit deze rol is hij de initiator van de audits bij de verschillende Arentheemscholen

Hieronder een blog van hem waarin hij kort ingaat op de effecten van deze audits voor zijn scholen en waarin hij een oproep doet aan scholen in de regio Arnhem met hem contact op te nemen om interscolair samen te werken.

Een spiegel voor je school

Al een aantal jaren doen we binnen mijn school (Arentheem College) interne visitaties. Op afgesproken, beleidsrijke thema’s nemen we elkaar de maat. Vaak op basis van de toezichtskaders van de inspectie. We hebben gemerkt dat de kwaliteit beter geborgd wordt, maar ook verbetert.

Vier jaar geleden zijn we begonnen. Een flink team (ca. 20 mensen) is door Paul van Deursen getraind om volgens een strak scenario de visitaties (of audits) uit te voeren. Directeuren, afdelingsleiders en vooral talentvolle  Lc- en Ld-docenten. Collega’s die dit goed voor hun cv vinden, kritisch de blik op kwaliteit willen leggen en hier veel plezier aan beleven. Dezelfde mensen, die vier jaar geleden opgeleid zijn, doen dit nog steeds.

Het kost behoorlijk wat tijd. Iedereen is hier zeker 40 uur mee bezig. Maar na vier jaar zien we ook wat het oplevert. Het kwaliteitsbewustzijn neemt toe. De kwaliteit groeit. Betere lessen. Goede bewaking van de uitvoering van plannen (en het bijstellen ervan). Stijgende rendementen. En daar doe je het voor. De visitaties zijn echt niet het enige waardoor dit laatste bereikt is. Maar ze leveren zonder meer een belangrijke bijdrage. Nog belangrijker: mocht de kwaliteit nog niet goed genoeg zijn, dan weet je dat van te voren. De rapportages zijn als het ware een spiegel voor je hele school.

Dit jaar doen we dat voor het eerst met een andere school, het Overbetuwe College in Elst. Dus interscolair. Maar we willen dit verder verbreden. Want elkaar bezoeken is niet alleen brengen, maar ook halen. Inhoudelijk neem je als visitatieteam veel nieuwe ideeën mee naar huis. We zoeken een aantal scholen in de regio Arnhem die geïnteresseerd zijn om  met ons een dergelijk traject op te zetten. Daarbij lijkt het mij niet wenselijk dat je direct in elkaars verzorgingsgebied zit. Het gevoel voor veiligheid moet voorop staan. En als je in een krimpregio moet knokken om elke leerling binnen te krijgen, dan is het niet handig dit met je directe concurrent te doen.

Maar een netwerk van scholen die kritisch durven te zijn over de eigen kwaliteit en die van een ander: dat zou fantastisch zijn.

 

Dick Helders

Directeur Titus Brandsma, Arentheem College.

24 maart, 2017

door Onderwijs.pro