Werken aan kwaliteit in het MBO

Werkgevers schreeuwen het tekort aan goede vakmensen uit: van technici tot in de zorg: we komen in Nederland goed opgeleide mbo’ers tekort. Het mbo lijkt zo wel de hoeksteen van onze economie. Maar hoe zorgen we voor goed beroepsonderwijs? In de praktijk van onderwijs en kwaliteitszorg vallen mij drie punten op, die we in de cursus ‘Onderwijskwaliteit mbo’ bespreken.

» Visie als vertrekpunt van de opleiding

In mijn praktijk zie ik nog te vaak opleidingen die een afvinklijst zijn: het programma is gebouwd om het kwalificatiedossier af te dekken en de urennorm te behalen. Maar er is te weinig samenhang in het programma en te weinig synergie tussen het leren op school en in de praktijk. En de student is daar uiteindelijk de dupe van

Kwaliteit van onderwijs begint met een eigen visie op opleiden. En dat is geen sinecure, want geen beroepsgroep is hetzelfde en daarmee verschillen ook opleidingen in een ideaalbeeld van opleiden. In de cursus behandelen we daarom hoe je bij kunt dragen aan de visieontwikkeling van een opleiding. Wie zijn erbij betrokken? Hoe kom je tot een visie? En hoe zorg je dat de visie ook impact heeft in de opleiding: merkbaar is voor docenten, studenten en bedrijven?

» Brede benadering van kwaliteit

Om kwaliteit te realiseren in de opleiding, heb je een brede blik nodig: er is meer nodig dan alleen een visie en een programma. Om vanuit verschillende perspectieven naar kwaliteit te kijken, onderscheiden we in de cursus professionele, relationele en organisatorische kwaliteit.

Voor een goede opleiding is het belangrijk om aandacht te hebben voor de competenties om de opleiding te verzorgen (professie), maar ook heldere rollen, eigenaarschap en leiderschap (relatie) zijn van belang. Tot slot  dient ook de ‘blauwe kant’ goed geregeld te zijn (organisatie). In de cursus bespreken we hoe je vanuit deze drie dimensies naar je opleiding kunt kijken, een analyse kunt maken en verbeteringen kunt doorvoeren.

» Kwaliteitszorg: lust of last

Iedereen heeft eigen beelden bij kwaliteitszorg. Vaak merk ik dat het als een (noodzakelijk?) kwaad wordt gezien: “kwaliteitszorg is van de stafafdeling” en als we het zelf doen, dan “omdat het moet van het management”, of erger nog: “omdat het moet van de inspectie”. Om vooruit te komen als onderwijsteam, is het belangrijk om zelf de planmatige verbetering van de kwaliteit op te pakken. Kwaliteitszorg is dus van het team en voor het team!

In de cursus bespreken we hoe je als professional ervoor kunt zorgen dat de kwaliteitszorg op orde is en een lust voor het team. We behandelen vragen als hoe je hierin kunt samenwerken en welke positie je kunt kiezen – ook als je auditor of kwaliteitsadviseur bent.

Ben je geïnteresseerd geworden in deze cursus? Kijk dan voor meer info of de mogelijkheid om je in te schrijven op https://www.onderwijs.pro/opleidingen/kwaliteit-mbo/

Tim Lamers

Kwaliteitsadviseur Zadkine en eigenaar van Tim Lamers advies.

 

24 september, 2018

door Onderwijs.pro