Werkend en lerend bouwen aan een nieuw (en flexibel) curriculum

De afgelopen jaren hebben wij de leergang Kwaliteit hbo verzorgd. In deze leergang leren de cursisten de basisprincipes van het ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van een curriculum (inclusief toetsing). Ook het opzetten van een professionele kennisorganisatie en het samenwerken volgens een professionele cultuur komen aan de orde. De norm die we hierbij hanteren is: een “goed” op alle vier de NVAO-standaarden bij de accreditatie.

Learning on the job
Vele cursisten gaven aan vooral ook behoefte te hebben aan “learning on the job”. Dat wil zeggen: opleidingen willen scholing, terwijl zij bezig zijn met het (her)ontwikkelen van hun curriculum. Zij willen weten hoe je een curriculum kan ontwikkelen rond de NVAO-norm “goed”. Maar zij willen vooral ook coaching, advies en feedback terwijl ze dat curriculum aan het bouwen zijn. Dus werken en leren tegelijkertijd.

Samen leren en samen ontwikkelen
Onderwijs.Pro kan curriculumontwikkelteams ondersteunen. We starten met een uitgebreide intake om de (leer)vraag en het doel duidelijk te krijgen. Vervolgens geven we de ontwikkelgroep een korte introductie op een onderwerp. Dat kan gaan over uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld:

 • Hoe kom je tot een beroepsprofilering?
 • Hoe maak je competentieprofiel of competentiekaart?
 • Hoe vertaal je dat in een samenhangende leerlijn?
 • Hoe positioneer je de curriculumcommissie t.o.v. de ontwikkelteams?
 • Hoe maak je een toetsmatrijs?
 • Hoe kan de examencommissie haar borgingsagenda ontwikkelen en uitvoeren?
 • Hoe creëren we comakership tussen ontwikkelaars, studenten en beroepenveld?

Na dit aanbod gaan docenten en managers aan de slag met het betreffende onderdeel. Wij kijken dan mee, geven feedback op tussenproducten en organiseren terugkomdagen om de oogst met elkaar te bespreken en te verbeteren. Zo leren we samen over, en werken we samen aan de ontwikkeling van uw curriculum.

Efficiënt en effectief
Door op deze manier te werken beklijft de kennis beter doordat deze direct kan worden toegepast. Zo worden leren en werken dus aan elkaar gekoppeld. Het professionaliseren van docenten en het ontwikkelen van het curriculum worden samengevoegd in één (leer/ ontwikkel) traject.
Op dit moment voeren we dergelijk ontwikkel/scholingstrajecten uit bij verschillende opleidingen. Vooral voor opleidingen die bezig zijn met het opzetten van een flexibel deeltijdtraject en worstelen met onderwijskundige vragen is dit een praktische werkwijze. Het ontwikkelteam heeft dan vragen over bijvoorbeeld:

 • leeruitkomsten
 • het creëren van didactische samenhang bij losstaande onderwijseenheden
 • leerwegonafhankelijke toetsing  en beoordeling
 • blended learning en het begeleiden van individuen i.p.v. cohorten.

Ook samen met ons leren?
Geïnteresseerd hoe we u en uw team kunnen ondersteunen met een combinatie van scholing, advies en learning on the job? Neem dan contact met ons op. We komen graag bij u langs om verder te praten en een maatwerktraject met u af te stemmen op de ontwikkelvraag van uw team.

29 mei, 2017

door Onderwijs.pro